Ny strategi skal gøre det nemmere at sætte solceller på bygninger

Regeringen vil med en ny solcellestrategi blandt andet bane vejen for leasing af solcelleanlæg på tagene af erhvervsejendomme.

Siden 2020 og til og med 2023 er kapaciteten af energi fra sol tredoblet fra cirka 1,1 gigawatt til omkring 3,5 gigawatt, men der skal mere fart på udviklingen.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i anledning af, at regeringen har lanceret en ny solcellestrategi.

– Vi har nemlig brug for meget mere strøm til blandt andet elbiler, varmepumper og i erhvervslivet. Derfor vil vi nu sætte mere skub i nye muligheder for mere sol på tage i byområder og på erhvervsejendomme. Hvis eksempelvis en leasing-ordning er vejen igennem en barriere for mere solenergi fra virksomhedstage, så er det oplagt at tage fat i, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M).

Regeringen vil med solcellestrategien sætte fokus på fem områder for solcelleudbygning som led i en ambition om at sikre rammevilkår for en firedobling af vedvarende energi på land inden 2030.

Solcellestrategien lægger blandt andet op til, at det i fremtiden skal være nemmere at sætte solceller på tagene af erhvervsejendomme via finansieringsformer som leasing. Ifølge Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har det nemlig været efterspurgt af især solcelle- og leasingbranchen.

Regeringen vil også udarbejde et forslag til udmøntning af en pulje på cirka 178 millioner kroner til vedvarende energi på mindre tilgængelige arealer – det vil for eksempel sige større tagarealer i bymæssig bebyggelse, bebyggelse så som boligforeninger, arealer langs bynære motorveje eller jernbaner eller overdækkede parkeringsarealer.

Udover mere tempo og bedre rammevilkår for energiparker og solceller i det åbne land samt solceller på tage, er der også fokus på at skabe større gennemsigtighed om gældende regler og muligheder for solceller på offentlige tage og for lokale energifællesskaber. Det gælder også de nye muligheder for at lave lokale kollektive tariffer. Dét skal sammen med den eksisterende pulje til lokale energifællesskaber sikre at lokale energifællesskaber kan udbredes og bidrage til den grønne omstilling.

Derudover vil Social- Bolig- og Ældreministeriet undersøge mulighederne for at almene boligorganisationer kan udleje tagarealer til opstilling af solceller.

– Sammen med kommunerne er regeringen ved at finde de bedste steder til energiparker, som både kan være sol og vind. Vi vil forenkle skrivebordsarbejdet og vi vil styrke de lokale processer med naboer og hensynet til naturen. På den måde skulle der rigtig gerne komme endnu mere fut under udbygningen af vindenergi og at fange solens stråler til grøn energi, udtaler Lars Aagaard.

Fakta om solcelleudbygning

  • Udbygningen af solceller er tredoblet siden 2020.
  • Solcellekapaciteten på tage er i 2023 27 procent større end i 2022.
  • Regeringens ambition er sikre rammevilkår, der kan muliggøre en firedobling af den samlede elproduktion fra solenergi og landvind frem mod 2030.

Fakta om solcellestrategien

  • Solcellestrategi har fokus på tempo på grøn omstilling.
  • Solceller i det åbne land skal etableres under forsat hensyn til naboer og natur.
  • Flere finansieringsmuligheder for solceller på tage af erhvervsejendomme (regeringen arbejder på at kunne fremsætte forslag til lovændringer i næste Folketingssamling).
  • Udbrede viden om lokale energifællesskaber.
  • Klare regler for solceller på offentlige bygninger.

Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.