Nordic Wood Industries med fald i omsætning og resultat i 2023

Trods faldende omsætning og resultat betegnes årsregnskabet for 2023 hos Nordic Wood Industries som tilfredsstillende.

Nordic Wood Industries har netop offentliggjort sit årsregnskab for 2023.

Ifølge en pressemeddelelse fra den træbaserede koncern er resultatet tilfredsstillende.

Nordic Wood Industries består af virksomhederne Palsgaard Spær, Lilleheden, Roust Element, Nviro, Roust Spær, Scandi Byg, Skandach Holzindustrie og Bisco Binder.

Koncernen kom ud af 2023 med en omsætning på 696 millioner kroner, hvilket svarer til et fald på 24 procent i forhold til 2022, hvor omsætningen var på 914 millioner kroner.

Driftsresultatet falder til knap 48 millioner kroner mod knap 83 millioner kroner året før. Sidste år var forventningen et driftsresultat i 2023 på cirka 60 procent under niveauet for 2022, men aktuelt blev faldet mindre end forventet. Årsagen til det mindre fald skyldes primært en højere aktivet ved indgangen til året, ligesom udviklingen i råvarepriserne havde mindre indvirkning end forventet, fremgår det af ledelsesberetningen.

Resultatet efter skat udgør lidt under 34 millioner kroner mod næsten 60 millioner kroner i 2022.

Nordic Wood Industries overtog Scandi Byg den 31. december 2023. Derfor indgår Scandi Bygs tal ikke i koncernens regnskab for 2023.

Koncerndirektør Thomas Raunsbæk påpeger, at en historisk stigende efterspørgsel på træbyggeri og præfabrikation samt synergier på tværs af virksomhederne har været den rette kombination i en ellers udfordret byggebranche.

– Byggebranchen har generelt været under pres som følge af blandt andet krigen i Ukraine, stigende materialepriser, energikrisen, stigende renter og inflation, der har sat en betydelig dæmper på branchen i 2023. Det har vi naturligvis også kunnet mærke på vores ordrer og volumen – særligt på de mindre, private byggeprojekter har vi oplevet et fald i ordretilgangen, udtaler Thomas Raunsbæk.

– Vi har dog formået at forberede og tilpasse os situationen på projektmarkedet, hvor vi fortsat har haft en god efterspørgsel på koncernens produkter blandt andet som følge af de nye LCA-krav og en generelt øget opmærksomhed på træbyggeri. Set i lyset af den fortsatte usikre markedssituation er vi godt tilfredse med regnskabet og det, vi formår, som samlet koncern i 2023.

I januar 2023 trådte de nye skærpede LCA-krav for nybyggeri i kraft. Og det har fået byggebranchen til at efterspørge mere træ som følge af den grønne dagsorden.

Thomas Raunsbæk fortæller desuden, at koncernen i årets løb har investeret et større millionbeløb i blandt andet nyt ERP-system og produktionsudstyr for at forbedre koncernens produktion og konkurrenceevne.

Vil opbygge endnu stærkere synergier på tværs af selskaberne

Nordic Wood Industries består af selskaber, der leverer biobaseret isolering og producerer alt fra limtræskonstruktioner og træspær til rumstore præfabrikererede moduler og træelementer.

Koncernen har de seneste år haft et betydeligt fokus på at skabe stærke synergier på tværs af selskaberne og udvikle løsninger, der går på tværs af koncernens forskellige produkter – et arbejde, der ifølge Thomas Raunsbæk vil fortsætte de kommende år:

– Vi kan helt sikkert mærke, at byggeriet efterspørger mere træ, fordi træ besidder nogle unikke egenskaber såsom, at det er en fornybar ressource og har evnen til at optage CO2. Derfor har vi haft et stærkt fokus på at udvikle og forbedre de træløsninger og produkter, som vi har i porteføljen på tværs af selskaberne og således tilpasse dem efterspørgslen, siger han.

– Vi vil rigtig gerne tilbyde vores kunder gode løsninger, der passer sammen, på tværs af Nordic Wood Industries. På den måde gør vi det nemt for byggebranchen herunder entreprenørerne at tilvælge træbaserede løsninger i hele byggeriet – og ikke blot udvalgte dele. Dét arbejde er vi allerede i gang med, og det vil helt sikkert også være et stort fokuspunkt i 2024, så vi kan få endnu mere træbyggeri på markedet.

Ifølge Thomas Raunsbæk er koncernens forventning, at den fortsatte usikre verdenssituation vil fastholde en mere afdæmpet byggebranche i 2024, hvorfor aktiviteten for Nordic Wood Industries forventes på niveau med sidste år.

Nordic Wood Industries forventer i 2024 lavere salgspriser grundet skærpet priskonkurrence, hvorfor der samlet set forventes et fald i omsætningen i 2024 svarende til 0-5 procent. Denne forventning er baseret på de selskaber, der var den del af koncernen i 2023, hvorfor den faktiske omsætning i 2024 inklusive Scandi Byg forventes at lande på godt 1 milliard kroner. Der forventes et driftsresultat i 2024 på niveau med 2023.