Thomas Raunsbæk, koncerndirektør i Nordic Wood Industries. Foto: PR.
Thomas Raunsbæk, koncerndirektør i Nordic Wood Industries. Foto: PR.

Et stigende fokus på træbyggeri i et ellers afmattende marked har medvirket til at løfte omsætningen hos Nordic Wood Industries. Det fremgår af en pressemeddelelse fra den træbaserede koncern, der består af selskaberne Palsgaard Spær, Nviro, Lilleheden, Roust Element, Roust Spær, Bisco Binder og Skandach Holzindustrie.

Koncernen betegner årsregnskabet som solidt, men påpeger også, at det er præget af de usikre takter i byggebranchen.

Nordic Wood Industries har i 2022 løftet toplinjen med godt ti procent sammenlignet med året før og afslutter året med en omsætning på 914 millioner kroner mod 847 millioner kroner i 2021.

Resultatet efter skat udgør knap 60 millioner kroner og falder således sammenlignet med sidste års regnskab, hvor det lød på 67 millioner kroner. Ifølge Thomas Raunsbæk, der er koncerndirektør i Nordic Wood Industries, er regnskabet dog tilfredsstillende på baggrund af den usikre markedssituation.

– Regnskabsåret har været præget af mange usikkerheder grundet krigen i Ukraine, energikrisen, stigende renter og inflation – faktorer, som alle har sat en dæmper på byggebranchen. Vi har dog formået at forberede og tilpasse os den svære situation, således vi på bedste vis kan drive vores selskaber i et marked med mindre aktivitet, udtaler han.

– Derudover oplever vi, at efterspørgslen på træbaserede byggematerialer kun stiger i disse år, hvor markedet gennemgår en afgørende omstilling mod en ressourcesmart byggebranche. Her bliver vi blandt andet tilvalgt til mange lavemissionsbyggerier, fordi træ er en fornybar ressource og har evnen til at indlejre CO2. Dertil har vi styr på EPD’erne, arbejder målrettet med klimaregnskab og benytter certificerede træprodukter i vores produktion. Dén kurs skal vi fortsætte de kommende år, hvor det skal gøres endnu nemmere for byggebranchen at vælge træbaserede produkter – for brugen af mere træ er en helt nødvendig udvikling, hvis vi skal tage hånd om klimaet og sikre en bæredygtig udvikling af byggeriet, påpeger Thomas Raunsbæk.

Ifølge Thomas Raunsbæk er koncernens forventninger til 2023 væsentligt lavere end de seneste års regnskaber, hvilket blandt andet skyldes, at byggebranchen generelt er ramt af nedgang som følge af den usikre verdenssituation, og det vil kunne mærkes på aktiviteten samt salgspriserne og dermed resultatet i 2023.

Samlet set forventer Nordic Wood Industries et fald i omsætningen i 2023 i niveauet 15-20 procent, mens driftsresultatetet forventes at falde med cirka 60 procent. I forventningerne til 2023 indgår ikke koncernens forventede overtagelse af Scandi Byg.

Familieforøgelse i koncernen

Hos Nordic Wood Industries er man dog ikke i tvivl om, hvordan koncernens momentum i markedet skal fastholdes, og Thomas Raunsbæk har allerede en klar strategi for de kommende år.

– Vi skal fortsætte med at udvikle vores kompetencer og sikre os, at vores portefølje af produkter følger med efterspørgslen i markedet såsom endnu mere præfabrikation i træ. Det skal selvfølgelig ske gennem intern udvikling, men i særdeleshed også gennem opkøb af træbaserede virksomheder, når vi finder de rigtige muligheder, der styrker et af vores nuværende selskaber eller komplimenterer vores portefølje. Derfor har vi en klar ambition om at samle flere og flere kompetencer i koncernen, så vi kan sikre en fortsat tryg udvikling og vækst af træbyggeriet, siger Thomas Raunsbæk.

Sidste år bød da også på et nyt medlem til Nordic Wood Industries-familien, da Ugilt Spær blev en del af Palsgaard Spær. Derved blev aktiviteterne i Nordjylland udvidet med 30 medarbejdere samt nye produktionslokaler.

Opkøb af modulproducent er fortsat en realitet

Foruden Ugilt Spær indgik Nordic Wood Industries ligeledes sidste år en optionsaftale med MT Højgaard Holding om overtagelse af modulproducenten Scandi Byg, som har base i Løgstør. Og ifølge Thomas Raunsbæk har koncernen fortsat i sinde at realisere et opkøb.

– Vi forventer fortsat at kunne byde Scandi Byg velkommen i løbet af 2023. Scandi Byg er bygget op omkring det samme DNA som Nordic Wood Industries og har et stort fokus på ressourcebesparelser gennem hele værdikæden. Samtidig har virksomheden i flere årtier arbejdet på en spændende og værdiskabende løsning inden for klimavenligt byggeri. Scandi Byg passer derfor rigtig godt ind i familien, og vi glæder os over, at virksomheden har igangsat flere positive tiltag, som styrker selskabet og kan få det tilbage på rette spor, afslutter han.