NREP havde en stigende omsætning og et faldende overskud i 2021, som blandt andet var året, hvor NREP begyndte at opføre UN17 Village i Ørestad. Visualisering: Sweco Architects.
NREP havde en stigende omsætning og et faldende overskud i 2021, som blandt andet var året, hvor NREP begyndte at opføre UN17 Village i Ørestad. Visualisering: Sweco Architects.

I 2021 havde NREP en omsætning på 630 millioner kroner, hvor den året før lød på 525 millioner kroner. Ejendomsvirksomheden med base i København fik i 2021 et overskud på 82 millioner kroner mod et overskud på 90 millioner kroner i 2020.

Ifølge NREP er fremgangen i omsætningen et resultat af, at ejendomsvirksomheden rejser flere penge i sine fonde. Investeringer i forretningsplatformene og fremtidig vækst danner til gengæld baggrund for faldet i overskuddet, lyder det i en pressemeddelelse.

– Vi har haft et begivenhedsrigt og meget tilfredsstillende 2021. Det gælder økonomisk, og i særdeleshed for den underliggende forretning. Nye kunderettede tilbud for eksempel studieboliger, kontor og friplejehjem er blevet godt modtaget, vi går ind i stadig større projekter, og vi har investeret massivt i organisationen for at kunne indfri ambitionerne for vækst og bæredygtighed, udtale vicedirektør i NREP, Henrik Skak Bender, i meddelelsen.

I 2021 bevægede NREP sig uden for den nordiske hjemmebane med ejendomsinvesteringer i Polen. Endvidere blev det hidtidige investeringsfokus på ejendomme udvidet til også at omfatte “urban klimateknologi” og ejendomskredit gennem lanceringen af den urbane klimatech-fond 2150 og opkøbet af tyske Flins Capital Partners.

– Vi ser stadig et stort, uforløst potentiale for ejendomsbranchen og byer, når det gælder bæredygtighed og kundefokus. Det vil vi gerne være med til at indfri, siger Henrik Skak Bender.

NREP havde ved årsskiftet 472 ansatte mod 267 året før. Ejendomsudviklingen omfatter både boliger, logistik, plejehjem, kontorer samt udvikling af teknologi til fast ejendom. Det forventes at NREP ved årets udgang nærmer sig 700 medarbejdere.

Partnergruppen er blevet udvidet med Didde Maria Kristensen og Alfred Eklöf. Jens Stender (tidligere Egon Zehnder) tiltrådte en stilling som partner og Head of Global Markets. Kort inde i 2022 tiltrådte Heather Mulahasani (tidligere Goldman Sachs) en stilling som partner med henblik på at udforske investeringsmuligheder i urban infrastruktur. Endvidere er Colin Throssell (tidligere Nuveen) i juni 2022 tiltrådt som partner og økonomichef.

– Vi har stort fokus på at opbygge en organisation, som kan støtte vores investeringer på den lange bane. Samtidig har vi styrket medarbejder- og ledelsessiden, som er nødvendigt for at understøtte vores vækstambition om at ekspandere geografisk og ind i nye investeringsområder, siger Henrik Skak Bender.

Højere aktivitetsniveau i 2022

NREP forventer et endnu højere aktivitetsniveau i 2022. I løbet af årets første fem måneder steg aktiver under administration til godt 130 milliarder kroner. Trods større samfundsøkonomisk usikkerhed forventes en fortsat stigning, ligesom investeringerne i organisationen vil fortsætte igen i år, fremgår det af pressemeddelelsen.

– Det er helt forventet, at bundlinjen vil halte lidt efter, mens vi investerer i at opbygge større aktivbaser, hvilket de udviklingsprojekter, vi allerede har planlagt og nu udvikler, vil bidrage kraftigt til, siger Henrik Skak Bender.

– Ligesom mange andre ser vi en opbremsning i samfundsøkonomien, og det skaber et mere udfordrende investeringsklima – også på ejendomsområdet. Det kan blive nødvendigt med en tilpasningsperiode, måske bliver aftaler forsinket eller udskudt, men vi forventer stadig at øge investeringerne og med et langsigtet perspektiv på den enkelte investering kan der naturligvis også opstå nye muligheder, slutter han.

Udvalgte højdepunkter fra 2021 hos NREP

  • Lancerede “2150”, som er en urban klimatech-fond, der skal investere i nye teknologiske løsninger med potentiale til at fremme byernes grønne udvikling.
  • Overtog administration og udvikling af Dades ejendomsportefølje på 25 milliarder kroner.
  • Gik ind på det polske ejendomsmarked med købet af blandt andet 1.000 nye lejligheder.
  • Begyndte at opføre UN17 Village i Ørestad, et åbent laboratorium på 35.000 kvadratmeter for at udvikle og udbrede de mest bæredygtige byggeløsninger i byggeriet.
  • Tog første spadestik til og overleverede de første private boliger i Tingbjerg.
  • Rejste 2 milliarder kroner til venturefonden 2150, der investerer i teknologi med potentiale til at fremme byernes grønne udvikling.
  • Købte en del af Jernbanebyen med ambitionen om at skabe en af verdens sundeste bydele.
  • Gik ind på det tyske marked med opkøbet af en specialist inden for ejendomskredit.
  • Lancerede ambitionen om at gøre hele ejendomsporteføljen CO2-neutral i 2028.
  • Åbnede dørene for koncepter inden for blandt andet friplejehjem, studieboliger og kontor.

Kilde: NREP.