Ny platform skal sikre bæredygtighedstiltag i byudvikling

Med den nye og gratis tilgængelige platform Bystart vil Rådet for Bæredygtigt Byggeri og Urban Power gøre det lettere at indtænke bæredygtighedstiltag i byudviklingens tidligste faser.

Biodiversitet, grøn mobilitet, FN’s verdensmål, borgerinddragelse og klimaaftryk er blandt de emner, der kan danne grobund for bæredygtighedstiltag i et byområde. Ofte bliver emnerne adresseret på vidt forskellige og alt for sene tidspunkter i en byudviklingsproces med et ringere resultat til følge, lyder det i en pressemeddelelse fra Rådet for Bæredygtigt Byggeri.

I samarbejde med arkitektvirksomheden Urban Power har Rådet for Bæredygtigt Byggeri en ambition at ændre på det problem.

Derfor har parterne med inddragelse af repræsentanter fra kommuner, bygherrer og rådgivere udviklet platformen Bystart, der skal hjælpe selvsamme aktører med at indtænke og samtænke bæredygtighedstiltag i byudviklingens allertidligste faser.

– Det er her, potentialet for bæredygtighed kan identificeres og integreres i byudviklingsprocessen på den mest effektive måde, udtaler Rune Veile, partner i Urban Power.

LÆS OGSÅ: BÆREDYGTIGHED FYLDER FOR LIDT I DANSKE UDBUD

– Alligevel ser vi ofte, at bæredygtighed bliver et separat tema, der lægges over byudviklingen på et tidspunkt i processen, hvor det er svært, dyrt eller for sent at implementere. Det vil vi gøre op med, uddyber han.

Med det udgangspunkt tog Urban Power kontakt til Rådet for Bæredygtigt Byggeri, som genkender mange af de samme udfordringer indenfor byudvikling.

– Siden DGNB for byområder blev søsat i Danmark for otte år siden, har Rådet for Bæredygtigt Byggeri gennemført kvalitetssikring på flere ambitiøse byudviklingsprojekter. Men der mangler en metode, der skaber en grundlæggende ramme for at arbejde med bæredygtighed tidligt. I de helt tidlige faser er det ofte for abstrakt at tale bæredygtighed og for eksempel igangsætte DGNB-byområder, fortæller ekspert i bæredygtig byudvikling hos Rådet for Bæredygtigt Byggeri, Kreils Kieler Ekelund.

– Vores oplevelse er, at kommuner i hele landet virkelig gerne vil arbejde med bæredygtighedstiltag i deres byudvikling. Men de griber opgaven og udfordringerne vidt forskelligt an. Der mangler simpelthen en ensartet praksis og en ramme for arbejdet med bæredygtighedstiltag på et helt tidligt stadie. Vi håber, at Bystart kan være med til at løse dén udfordring, siger han.

En samlende platform

Grundidéen i Bystart er at skabe en dialogproces i faste rammer. Samtidig skal platformen gøre det lettere at tale om og skabe overblik over de mange forskellige bæredygtighedsfaktorer, der bør tages stilling til i de tidlige faser af et byudviklingsprojekt.

Bystart består af to dele – et fysisk værktøj i form af dialogkort og en dialogmatrix samt en digital del i form af et excelværktøj. Emnerne varierer fra spørgsmål om socialt fællesskab til regnvandshåndtering og deleøkonomi. Derfor kan projektpartnere begynde drøftelserne i fællesskab ved hjælp af dialogkort og matrix. Samtidig kan beslutninger og gode idéer føres ind i et digitalt ark, så de er gemt og automatisk kan trækkes ud i en resultatrapport.

– Vores ambition er at få drøftelserne om bæredygtighedstiltag i byudviklingen ind tidligt i processen, så alle parter i byudviklingen bliver inddraget, og processen bliver transparent. Forhåbentlig fører det til endnu større kreativitet i projekterne, samtidig med at alle parter er indforståede med og bakker op om projektets rammer, siger Rune Veile.

Behov for mere samskabelse

Udviklingen af Bystart har været fulgt af en følgegruppe bestående af kommuner, bygherrer og rådgivere. Blandt andet Odense Kommune, der også har testet platformen i løbet af processen. Oplevelsen har været meget positiv, fortæller Sidsel Stine Kromann, projektleder i Odense Kommune:

– Bystart løser et helt konkret behov hos os om mere samskabelse og dialog i byudviklingsprocesserne. Derfor kan jeg også fint forestille mig, at vi vil bruge Bystart som en fast del af vores lokalplanproces, når vi skal i dialog med bygherrer og rådgivere om de gode løsninger, siger Sidsel Stine Kromann.

LÆS OGSÅ: NYT VÆRKTØJ SKAL SIKRE BÆREDYGTIGHED I DE TIDLIGE FASER AF BYUDVIKLING

Og netop dialogen på tværs har været central for projektet. En af de erfaringer, der har åbenbaret sig under udviklingen af Bystart er, at der er behov for langt mere og tydelig samskabelse, når visionerne for en ny by skal formuleres, eller en lokalplan skal vedtages.

– Der er et kæmpe behov for nye samskabelsesprocesser inden for byudvikling. Ofte er processen alt for lineær og forskellige emner som biodiversitet, mobilitet, bebyggelsestæthed og integration af sociale fællesskaber adresseres enkeltvis frem for i en helhed. Det er en skam. For det er afgørende for projekternes succes, at alle emner tænkes ind i en større sammenhæng fra begyndelsen – og ikke mindst, at alle parter rundt om bordet, er indforståede med, hvordan og hvornår der skal prioriteres og handles, siger Christina Korsbek Olsen, arkitekt og byudvikler i Esbjerg Kommune.

Om Bystart

Bystart lanceres den 23. august ved et event hos Urban Power på Refshalevej 147 i København. Programmet byder på oplæg, drinks og muligheder for netværk.

Det er muligt at tilmelde sig her: Lancering af Bystart.

Efterfølgende vil Bystart ligge til fri afbenyttelse på Rådet for Bæredygtig Byggeris hjemmeside.

Følgegruppen består af:

Kommuner: Albertslund Kommune, Herlev Kommune, Esbjerg Kommune, Aarhus Kommune, Odense Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune og Randers Kommune

Bygherrer: NREP, By & Havn og PensionDanmark

Rådgivere: Grandville, Aaen Engineering, Rambøll, Schønherr og Cobe

Yderligere info om Bystart

• Bystart er udviklet af Urban Power og Rådet for Bæredygtigt Byggeri med støtte fra den filantropiske forening Realdania.

• Platformen henvender sig specifikt til kommuner, rådgivere og private bygherrer.

• Bystart består af to dele – en fysisk del i form af dialogkort og dialogmatrix samt en digital del i form af et Excel-værktøj.

• Projektet blev startet i november 2022. Det afsluttes ved lancering og udgivelse af platformen til hele branchen den 23. august 2023.

Om Rådet for Bæredygtigt Byggeri

• Stiftet i 2010, som et dansk råd for bæredygtighedstiltag i bygge- og ejendomsbranchen, der skulle skabe en fælles retning for bæredygtig udvikling.

• 770+ medlemsvirksomheder, som repræsenterer hele værdikæden.

• Mere end 50 medarbejdere i København og Aarhus med baggrunde som arkitekter, ingeniører, statskundskabere, økonomer og meget andet.

• Arbejder ud fra en helhedsorienteret bæredygtighedsforståelse, der omfatter både miljømæssige, sociale og økonomiske forhold.

• Administrerer og udvikler certificeringen DGNB i Danmark.

• Står bag branchens fælles oversættelse af EU-taksonomien.

• Laver politisk interessevaretagelse, kurser, uddannelser, udviklingsprojekter, arrangementer og videndeling.

Kilde: Rådet for Bæredygtigt Byggeri.