Bygninger, broer og veje står for 30 procent af Danmarks CO2-udledning. Udledningen kommer fra bygningernes energiforbrug, byggeprocessen i forbindelse med nybyggeri eller renovering og produktionen af byggematerialer.

Nordstern søger derfor hele tiden efter nye metoder til at mindske disse udslip af drivhusgasser gennem hele værdikæden.

Det skriver entreprenørvirksomheden i en pressemeddelelse.

Nordsterns igangværende indsatser suppleres nu med et godkendt videnskabsmål af Science Based Targets. Målsætninger som skal bidrage til at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader celcius over det førindustrielle niveau, som det fremgår af Parisaftalen.

– Vores branche har et stort ansvar i at holde den globale opvarmning under 1,5 grader celcius inden 2050. Det kræver derfor også at aktører som Nordstern har en ambitiøs tilgang til bæredygtighed via et strategisk og målbevidst arbejde med vores påvirkning af klimaet helt ned i detaljen på det enkelte projekt, udtaler koncerndirektør Torben Modvig fra Nordstern.

For at leve op til målsætningen har Nordstern forpligtet sig til at reducere drivhusgasser i scope 1 og 2 med 42 procent inden 2030 sammenlignet virksomhedens udledning i 2021. Nordstern vil herudover måle og reducere scope 3 udledningen, så scope 1, 2 og 3 samlet set reducerer virksomhedens udledning med 90 procent inden 2050 i forhold til Nordsterns udledning i 2021.

Fokus på bæredygtighed i projekter

Nordsterns og bygherres fokus på bæredygtighed afspejles i projekter som for eksempel Svanemølleholm, som opføres i Nordhavn, København. Dette kontordomicil skal både DGNB Platin-certificeres og følge EU-taksonomien.

– Et godt samarbejde med rådgivere og bygherre er et af de vigtigste værktøjer ved projekter som Svanemølleholm. Vi støtter hinanden i processen og får truffet ambitiøse valg, der minimerer byggeriets negative miljøpåvirkning, udtaler Torben Modvig.

Virksomheden har sat mål om, at 100 procent af deres kontor- og boligbyggerier skal certificeres efter standarder som DGNB eller Svanemærket, og 70 til 100 procent af omsætningen skal efterleve EU-taksonomien inden 2030.