Nyt boligområde med 65 rækkehuse og parcelhuse i Glesborg på tegnebrættet. Illustration: Norddjurs Kommune.
Nyt boligområde med 65 rækkehuse og parcelhuse i Glesborg på tegnebrættet. Illustration: Norddjurs Kommune.

Norddjurs Kommune har modtaget en ansøgning om igangsætning af planlægning for et nyt boligområde nord for Glesborg Kærvej i Glesborg, og politikerne i kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune besluttede den 21. februar at sætte gang i arbejdet.

– Vi vil jo gerne have, at vi har noget på hylderne vedrørende vores landsbyer, sagde formand for miljø – og teknikudvalget, Niels Ole Birk (V), og pegede på, at Glesborg er en del af Bybånd Midt, som foruden Glesborg består af Bønnerup Strand, Ørum, Stenvad, Fjellerup og Gjerrild. De seks byer danner ifølge Norddjurs Kommune et bånd midt i kommunen, der skal sikre et anker for udviklingen af de byer, der danner netværk her.

Lokalplanen for området skal bane vejen for, at der kan bygges mellem 54 og 76 parcelhuse og rækkehuse fordelt på fire klynger i området.

– Dette er rigtigt godt, og det kan laves i etaper, så det ser vi i hvert fald frem til. Og jeg tror også, at der er kunder til det, sagde første viceborgmester, Benny Hammer (K), på kommunalbestyrelsesmødet.

Lokalplanområdet strækker sig over et areal på 4,3 hektar og privatejet. Ud over en ny lokalplan skal der laves et kommuneplantillæg, idet den nordligste del af området ligger uden for den gældende kommuneplans rammelagte områder.

Kommunalbestyrelsesmedlem Rikke Albæk (V) blev i forbindelse med sagen erklæret inhabil, da hun er storesøster til ansøgeren. Hun deltog derfor ikke behandlingen af sagen.