Pavillonen i Grenaa på vej med stor udvidelse

Pavillonen i Grenaa på vej har ambitiøse planer og i samarbejde med C.F. Møller Architects en stor udvidelse på tegnebrættet.

Pavillonen i Grenaa på vej med stor udvidelse. Illustration: C.F. Møller Architects.
Pavillonen i Grenaa på vej med stor udvidelse. Pavillonen i dag. Illustration: C.F. Møller Architects.

Pavillonen afslører nye og store planer for en markant udbygning. Det fremgår af en pressemeddelelse fra C.F. Møller Architects, som sætter stregerne til projektet.

Planerne omfatter en ny talentscene, en ny kunsthal og en ny tagterrasse med plads til events og kultur i tilknytning til de eksisterende bygninger, der betegnes som “usammenhængende”. 

Pavillonen er præget af at være knopskudt i takt med at nye behov er opstået siden den første bygning stod færdig i 1902. Nu skal Pavillonen åbnes mod det omkringliggende landskab med både å og park, så det i højere grad bliver et sted at opholde sig før og efter sport og kulturelle oplevelser, og for dem som blot er ude at gå en tur i landskabet.

Pavillonen i Grenaa på vej med stor udvidelse. Illustration: C.F. Møller Architects.
Pavillonen i Grenaa på vej med stor udvidelse. Illustration: C.F. Møller Architects.

– Vores overordnede mål med denne plan er at bringe Pavillonen ind i fremtiden. Vi vil skabe bedre og flere muligheder for at lade kulturen udfolde sig, og vil forlænge og forny publikums oplevelse ved at skabe gode rammer for både at kunne mødes inden oplevelsen og ikke mindst blive hængende lidt efter oplevelsen og tale om den, forklarer Jesper Jul, direktør Pavillonen og sammen med Grenaa Kunst- og musikforening en af initiativtagerne til at tage Pavillonen ind i fremtiden.

Pavillonen, der har over 100.000 gæster igennem døren på årsplan, anvendes allerede i dag af en række brugere fra lokale foreninger til undervisning, teater, musik og kunst og sport, og de kan se frem til bedre forhold og udfoldelsesmuligheder.

Pavillonen i Grenaa på vej med stor udvidelse. Illustration: C.F. Møller Architects.
Pavillonen i Grenaa på vej med stor udvidelse. Illustration: C.F. Møller Architects.

Brugerne har selv haft mulighed for at komme med input i processen med at finde frem til den skitserede løsning, som blandt andet byder på en helt ny kunsthal og en ny scene dedikeret til de helt nye musikalske talenter samt et nyt indre design og udseende udadtil, så Pavillonen opleves som et samlet byggeri i bedre sammenhæng med den omkringliggende natur.

Som en del af processen er der indgået aftale med projektudvikler og fundraiser Lone Jakobsgaard fra Volapyk for at sikre brugerinddragelse, innovationshøjde og dialog med relevante fonde.

Den 29. marts klokken 19 afholdes der desuden et åbent arrangement på Pavillonen, hvor projektet præsenteres yderligere. Alle er velkomne til at deltage, og der er mulighed for at komme med kommentarer og input til det præsenterede.

Pavillonen i Grenaa på vej med stor udvidelse. Illustration: C.F. Møller Architects.
Pavillonen i Grenaa på vej med stor udvidelse. Illustration: C.F. Møller Architects.

Musikken har siden 1960erne været et trækplaster, og Pavillonen har tradition for at give plads til musikere som DAD, Michael Falch, TV2, Kliché og mange andre lige før, de blev rigtig store. Nu vil Jesper Jul gerne et spadestik dybere i talentlaget og give spirende talenter en scene at træde op på i forbindelse med et nyt caféområde.

– Vi skaber en café, der vender ud mod åen. Caféen skal både appellere til dem, som er kommet for at opleve et af de mange tilbud i huset, men også være et fint lille stoppested for dem, som er ude at gå en tur i de smukke omgivelser og lige vil have en pause uden at miste kontakten til naturen. Og så rummer caféen en helt ny scene, hvor de unge musikere kan vise deres talent frem, fortæller Jesper Jul.

Sammenhængende arkitektur

Arbejdet med at skabe de nye rammer er udført af C.F. Møller Architects i samarbejde med Jesper Jul og brugerne af Pavillonen.

Pavillonen i Grenaa på vej med stor udvidelse. Illustration: C.F. Møller Architects.
Pavillonen i Grenaa på vej med stor udvidelse. Illustration: C.F. Møller Architects.

En væsentlig del af opgaven har været at skabe en arkitektonisk sammenhæng mellem alle de eksisterende knopskudte bygninger i kombination med helt nye – og ikke mindst at åbne kulturhuset mod omgivelserne og inddrage naturen ved at skabe en sammenhæng til det smukke omkringliggende landskab.

– Vores overordnede greb består af tre dele: Historiefortællingen med fokus på Pavillonens stærke historie, hvor de ældste og mest værdifulde bygninger fritlægges og gøres til om-drejningspunkt og pejlemærker i det nye kompleks. Arkitektonisk helhed med et stort samlende tag, der favner alle funktioner og skaber arkitektonisk ro og helhed og samtidig gør kulturhuset tilgængeligt med offentlig adgang til et spændende taglandskab, der både byder på unik udsigt og spændende arrangementer. Og sammenhæng mellem bygning og landskab, hvor det, som i dag opleves som kulturhusets bagsider gøres til forsider og åbner huset op og aktiverer de smukke omgivelser både mod parken, men ikke mindst mod Grenaaen der løber langs huset, fortæller Søren Tortzen, som er designansvarlig og leder af C.F. Møller Architects kontor i Aalborg, som leder arbejdet.

Projektet har en stor kommunal opbakning, hvilket blandt andet ses ved at Norddjurs Kommune har bevilget 975.000 kroner til projektets opstart. Derudover er Kultur- og Fritidsudvalget repræsenteret i styregruppen, som i øvrigt har flere lokale aktører med, blandt andre Grenaa Kunst- og Musikforening.

I takt med nye behov er Pavillonen knopskudt med bygninger siden 1902. Et gennemgribende arkitektonisk koncept og nye bygninger forbedrer forholdene for brugere og gæster, og skaber et nyt samlende arkitektonisk udtryk.

Projektet skal efter planen opnå en DGNB Guld-certificering.