Nyt boligområde med tiny houses i Kolding på vej

Kolding Kommune har et nyt boligområde med 45-55 boliger og tiny houses på tegnebrættet. Desuden skal der bygges en børnehave.

AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Kolding Kommune har et nyt boligområde med tiny houses ved Bøgehøjgård på tegnebrættet. Foto: Kolding Kommune.
Kolding Kommune har et nyt boligområde med tiny houses ved Bøgehøjgård på tegnebrættet. Foto: Kolding Kommune.

Politikerne i Kolding Kommune forventes inden længe at sende en ny lokalplan for et 14 hektar stort område ved den tidligere landbrugsejendom Bøgehøjgård i den nordlige del af byen i otte ugers offentlig høring.

“Planlægningen sker på baggrund af et politisk ønske om at kunne tilbyde kommunale byggegrunde til enfamiliehuse i de mest efterspurgte områder i Kolding kommune og er prioriteret ekstraordinært i forbindelse med budgetaftalen 2021-2025”, fremgår det af et referat fra det seneste møde i Plan og Teknik.

Det fremgår videre, at planen skal give mulighed for, at der kan bygges 45-55 boliger en daginstitution med plads til cirka 200 børn. Desuden skal der etableres grønne arealer i området.

Det meste af området anvendes i dag til landbrugsformål, men med lokalplanforslaget bliver det opdelt syv delområder.

I delområde 1 kan der opføres parcelhuse i op til to plan med en grundstørrelse på 500-1.200 kvadratmeter, mens der i delområde 2 kan der bygges parcelhuse i op til to plan med en grundstørrelse på 700-1.200 kvadratmeter.

LÆS OGSÅ: LOKAL UDVIKLER BAG NYT BOFÆLLESSKAB I NR. BJERT

I delområde 3 kan der enten opføres parcelhuse i op til to plan med en grundstørrelse på 700-1.200 kvadratmeter eller tiny houses på op til 60 kvadratmeter og med en grundstørrelse på 300-500 kvadratmeter. Delområdet kan desuden udstykkes som en storparcel eller med sokkeludstykninger ud fra et samlet koncept for en bebyggelse med, fremgår det af referatet.

Illustration af princippet for lokalplanområdets disponering. Illustration: Kolding Kommune.
Illustration af princippet for lokalplanområdets disponering. Illustration: Kolding Kommune.

Delområde 4 udlægges til fælles fri- og opholdsareal, mens delområde 5 kun må anvendes til daginstitutioner som vuggestue, børnehave, gæstedagpleje og lignende.

Delområde 6 udlægges til natur- og friluftsformål, og delområde 7 udlægges til stamvej.

Nu skal ejerskabet over arealerne i området så på plads.

“Kolding Kommune har været i en længere dialog med lodsejerne i planområdet om opkøb af jord til og ved byudviklingsområdet. Der er nu opnået enighed med ejeren af Birkemosevej 40, Kolding, om vilkårene for Kommunens køb af ejendommen. Der fortsættes dialog med de øvrige lodsejere i planområdet om fremtidigt ejerskab af de resterende arealer, og der afholdes møder om vilkår og muligheder for kommunalt opkøb”, fremgår det af referatet.

Lokalplanen for det nye boligområde forventes at blive endeligt vedtaget i maj 2024.