Lokal udvikler bag nyt bofællesskab i Nr. Bjert

Pierre Ejendomme står bag plan om 44 nye boliger i et bofællesskab ved Drejensvej i det østlige Nr. Bjert. En lokalplan for projektet er sendt i høring.

Den lokale ejendomsudvikler, Pierre Ejendomme, vil bygge boliger på det sidste af de tidligere landbrugsarealer mellem Rytterskolevej og Drejensvej i Nr. Bjert i Kolding.

I forsommeren 2022 blev arealet udbudt til salg til boligbebyggelse med fokus på etablering af et bofællesskab. Pierre Ejendomme købte det, og den 23. maj besluttede byrådet i Kolding at sende et lokalplanforslag for projektet i otte ugers offentlig høring.

“Planområdet disponeres i to dele. Et delområde, der både omfatter areal til Drejensvej og areal mod vest mod boligområdet samt et delområde, omtrentligt i midten af planområdet”, fremgår det af referatet fra byrådsmødet.

LÆS OGSÅ: RÆKKEHUSE OG SENIORBOFÆLLESSKAB VED KOLDING PÅ TEGNEBRÆTTET

“Den del af det første delområde, der omfatter areal til Drejensvej, bliver beplantet og arealet mod vest mod boligområdet bliver ubebygget med mulighed for nedsivningsområde for regnvand. Delområdet omtrentligt i midten af planområdet bliver til bebyggelse og anlæg”, lyder det videre.

Projektet omfatter 11 bygninger med sammenlagt 44 boliger samt et fælleshus. Der må højst etableres boligbebyggelse med et samlet etageareal på 4.500 kvadratmeter, mens fælleshuset må være 250 kvadratmeter stort.

Efter planen opføres boligerne i en bebyggelse i to etager med facader i en kombination af tegl og træ med afgangstrapper og altaner i stål.

Centralt i bebyggelsen udlægges et fælles grønt opholdsareal ved fælleshuset, som kan tilbygges med et orangeri.