Pensionsbranchen: Ny ældreaftale baner vej for flere plejeboliger

Forsikring & Pension roser ny ældreaftale, der ifølge organisationen vil gøre det nemmere at bygge friplejehjem i yderområder.

Torsdag indgik regeringen sammen med Danmarksdemokraterne, SF, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Radikale Venstre en aftale om en ny ældrereform.

Planen indebærer blandt andet muligheden for at skabe en helt ny type lokalplejehjem “med større frihed, lokal forankring og plads til ledelse”, som det beskrives af Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

Reformen får ros fra flere kanter. Blandt andet fra brancheorganisationen Forsikring & Pension (F&P).

– Der mangler i dén grad plejeboliger i Danmark, og rigtig mange pensionsselskaber står klar til at bygge dem. Derfor er der virkelig grund til at glæde sig over ældreaftalen. Den lægger op til, at vi kan få bygget flere og mere mangfoldige plejehjem til borgerne, fortæller Kent Damsgaard, administrerende direktør i F&P.

Læs også: Minister: Friplejehjem skal kunne etableres med 100 procent statsgaranterede lån

Takstberegningerne for friplejehjem bliver med aftalen mere enkle og transparente, da der bliver indført en fælles overheadsats. Det betyder, at den enkelte kommune ikke skal begynde fra bunden, når der skal beregnes en friplejetakst, understreger F&P.

– Det er godt, at der nu kommer øget transparens og styrket retssikkerhed omkring takster til friplejehjem. En række pensionsselskaber har allerede bygget friplejehjem, og flere er på vej. Fair og gennemsigtige takster er nøglen til, at vi i Danmark kan få de friplejehjem, som bor-gerne ønsker, fortæller Kent Damsgaard.

Han påpeger, at aftalen vil også gøre det nemmere blandt andet at bygge friplejehjem i yderområder. Friplejehjem i yderområderne kan nu få samme statsstøtte, som almene boligbyggerier får.

Læs også: Beslutning kan bane vej for friplejehjem i Odsherred

Det betyder, at der lægges loft over friplejehjemmets renteudgifter, hvor staten så betaler forskellen mellem loftet og markedsrenten. Det glæder branchen, som roser partierne bag aftalen for netop at målrette statsstøtten til områder med behov.

– Der er områder i Danmark, hvor det kan være meget svært at bygge plejehjem på markedsvilkår. Derfor er det rigtigt set af aftalepartierne at lave en statsstøtteordning målrettet yderområderne, så vi samlet set får sikret de friplejehjem i alle dele af landet, der er behov for, slutter Kent Damsgaard.

Aftalen indebærer blandt andet også, at de ældre i en række situationer får øgede muligheder for tilkøb oveni den kommunale ældrepleje.

F&P er brancheorganisation for forsikrings- og pensionsselskaberne i Danmark.