Plan for 16 små boliger i Køge er godkendt

Vejen er banet for udviklingen af bofællesskabet Tiny Varigheden med 16 tiny houses i Ravnsborg Enge. Politikerne i Køge har godkendt lokalplanen.

AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Politikerne i byrådet i Køge har godkendt en lokalplan, der skal bane vejen for 16 såkaldte “tiny houses”.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for eksperimenterende helårsbyggeri i form af små enfamilieshuse, der hver især højst må være 50 kvadratmeter store.

– Det er et meget spændende projekt, der nu kan realiseres. Byggeri er blandt de ting, der belaster klimaet allermest, og nu er Køge Kommune et skridt videre mod at kunne bidrage med viden om og erfaringer med, hvordan vi kan bygge anderledes og mere klimavenligt i fremtiden. Jeg hæfter mig ved, at byrådet har vedtaget en helt uændret lokalplan, fordi der ikke har været nogen høringssvar. Det siger noget om, at man bredt i Køge Kommune ser positivt på at give plads til at opføre huse på en ny og meget mere bæredygtig måde, udtaler borgmester i Køge Kommune, Marie Stærke (S), i en pressemeddelelse.

På byrådsmødet hæftede også formand for Klima- og Planudvalget, Niels Rolskov (EL), sig ved fraværet af høringssvar i forbindelse med den offentlige høring af lokalplanen.

– Det er nok “once in af lifetime”, at vi får en lokalplan, hvor der overhovedet ikke er nogen indsigelser, så det kan jo kun love godt for den fremtidige proces for dette boliglaboratorium, som er ved at vokse frem, sagde Niels Rolskov på byrådsmødet.

Boligerne samles i et bofællesskab med navnet Tiny Varigheden. Foruden de 16 tiny houses får Tiny Varigheden et klimahus med fællesfaciliteter, og bofællesskabet skal fungere “som et levende boliglaboratorium for fremtidens måde at bygge og leve på”, som det fremgår af lokalplanen.

Tegnestuen Vandkunsten har udarbejdet skitser til bofællesskabet, mens arkitekt Karina Søgaard har tegnet klimahuset.

Idéen tager udgangspunkt i en vision om at bygge mindre huse med lavt materialeforbrug, ligesom der skal bygges med natur- og genbrugsmaterialer. Lokalplanen skal desuden sikre, at området får en naturlig og åben karakter, der adskiller sig fra typiske parcelhusområder, fremgår det.

Lokalplanen giver derfor også frie rammer for valg af facadematerialer “med det formål at opnå kreative arkitektoniske udtryk og mangfoldighed samt bæredygtige materialevalg”, som det fremgår af referatet fra byrådsmødet.

Køge Kommune ejer området, hvor bofællesskabet skal bygges. Ejendommen lejes ud til foreningen Køge Fælles Jord. Aftalen er tidsbegrænset 12 år, og aftalen ophører den 1. februar 2034.

Fra det tidspunkt hvor de små huse er opført, skal der betales leje per opført og indflytningsklar boligenhed. Lejen fastsættes som en månedlig leje, der fastsættes på baggrund af en ejendomsmæglervurdering.

Tiny houses er del af stor udviklingsplan for Køge

Lokalplanområdet ligger i byudviklingsområdet Ravnsborg Enge, hvor ejendomsselskabet EGEM Ejendomme vil udvikle 740 boliger.

Helhedsplanen for Ravnsborg Enge blev endelig vedtaget oktober 2022, og lokalplanen for Tiny Varigheden udgør første etape af en realiseringen af Ravnsborg Enge.

I juli 2023 besluttede byrådet på anmodning fra EGEM Ejendomme at fremrykke mulighederne for udviklingen af området.