Plan for 580 boliger og dagligvarebutik i Hvidovre rykker nærmere

Administrationen i Hvidovre Kommune arbejder på et få udarbejdet et lokalplanforslag for et nyt boligområde ved Tårnfalkevej. Kendt udvikler står bag.

AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Et noget nedslidt og lukket erhvervsområde ved Tårnfalkevej og Mågevej i Hvidovre skal i løbet af de kommende år udvikles til et blandet byområde.

Der skal både bygges boliger, en ny daginstitution og en 1.200 kvadratmeter stor dagligvarebutik.

Politikerne i By- og Planudvalget i Hvidovre Kommune blev på et udvalgsmøde i maj orienteret om status på sagen. Der arbejdes på et lokalplanforslag for området, som strækker sig over et areal på 60.730 kvadratmeter.

Af visionen fremgår det, at ejendomsudviklerne vil skabe et bæredygtigt boligkvarter med navnet Fuglekvarteret.

Sagen udspringer af en vision for området, der tilbage i maj 2022 blev fremlagt af et hold bestående af Generous Development ved ejendomsudvikler Anette Krarup samt Oliver Grundahl Architecture med rådgiverne Tegnestuen Lokal, Arkitema, Cowi, Helles & Docherty, Via Trafik og Gade & Mortensen Akustik.

Siden da har NPV overtaget projektet fra Anette Krarup og Oliver Grundahl, som dog forsat er den del af projektholdet.

Desuden har NPV indgået betingede købsaftaler med relevante lodsejere i området. NPV har tilknyttet rådgiverne Holscher Nordberg, Tegnestuen Lokal, Sweco, CK-Land og Jord & Miljø, Miljø og geoteknik samt Via Trafik og Gade & Mortensen Akustik.

– Vi købte og overtog projektidéen fra Anette og Oliver i form af projektselskabet Fuglekvarteret ApS, der også indeholdt de første betingede købsaftaler simultant med, at lokalplanprocessen blev politisk igangsat. Udviklingsarbejdet med igangsætning af lokalplan, der forløb over en årrække, var initieret af Anette og Oliver, oplyser Kim Lang Sørensen, direktør, COO og partner fra NPV.

I planen lægges der op til knap 57.700 kvadratmeter bebyggelse. Et grundlæggende princip bag visionen er en struktur bestående af etagebebyggelse i tre-fem etager.

Bebyggelsen skal skærme bagvedliggende friarealer og boliger for støjbelastning fra Amagermotorvejen og Gammel Køge Landevej, skriver Hvidovre Kommune.

“Kvarteret fremstår i dag som et nedslidt erhvervsområde placeret mellem to villakvarterer og med potentiale til at blive et blandet bolig- og erhvervsområde, der kan være med til at tilføre et nyt tidssvarende boligområde til Hvidovre”, lyder det i den oprindelige vision fra ejendomsudviklerne.

“Vi foreslår en struktur med indre gårdrum for at få en fin graduering af friarealerne og en adskillelse fra den kørende trafik. En del af de eksisterende bygninger foreslås bevaret”, lyder det videre.

De eksisterende erhvervsbygninger på Strandskadevej og vest for Tårnfalkevej skal dog rives ned for at gøre plads til udviklingen.

I alt skal der ifølge Hvidovre Kommune bygges omkring 580 boliger i området. Dagligvarebutikken placeres ud mod Tårnfalkevej i områdets nordøstlige hjørne.

Det forventes, at en ny lokalplan for projektet inden længe lander på politikernes bord, hvorefter det skal sendes i offentlig høring.

Artiklen er opdateret den 9. juli klokken 15.16 med information om, at NPV har overtaget projektet. Desuden er artiklen opdateret med nye visualiseringer af projektet.