Ny strategi: Hvidovre vil have flere boliger

Flere vil flytte til Hvidovre, og vestegnskommunen oplever stigende interesse fra investorer. Der skal bygges flere boliger.

Politikerne i kommunalbestyrelsen i Hvidovre har sendt en ny planstrategi for kommunen i offentlig høring frem til den 22. august.

“Hvidovrestrategien” er navnet på planstrategien, der bygger på visionen “Der er VI i Hvidovre”.

Der er tale om en “udvidet planstrategi” for kommunen.

– Meningen med den nye vision og strategien er, at de sammen skal sætte retning for arbejdet i Hvidovre Kommune og for byens udvikling, udtaler borgmester Anders Wolf Andresen (SF) i en pressemeddelelse.

Af planstrategien fremgår det, at politikerne fortsat arbejder med at få udvidet metroen med en linje til Hvidovre, og kommunen vil samtidig understøtte, at flere busser og biler kan køre på el.

I strategien betegnes Hvidovre Kommune som “fuldt udbygget, men langtfra færdigudviklet”. Kommunen blev især udviklet i perioden efter 2. verdenskrig, hvor planlægningen skete med privatbilismen i centrum. Nu er det tanken, at bilerne skal sættes “i anden eller tredje række”, for at give plads til byrum.

Desuden skal der skabes plads til flere boliger, “så flere borgere har mulighed for at blive i byen, selv om deres boligbehov ændres, ligesom der skal være plads til nye borgere.”

Gennem de seneste 10 år er der ikke blevet bygget mange boliger i Hvidovre Kommune, som siden 2014 er vokset med knap 2.000 indbyggere, hvilket er en ganske beskeden befolkningstilvækst sammenlignet med nabokommunerne. Eksempelvis er Rødovre Kommune i samme periode vokset med næsten 6.800 indbyggere, mens Brøndby i perioden er vokset med 4.500 indbyggere.

Der er planer om at udvide Hvidovre Stadion. Illustration: Hvidovre Kommune.
Der er planer om at udvide Hvidovre Stadion. Illustration: Hvidovre Kommune.

Hvidovre Kommune oplever dog en stigende interesse fra investorer, ligesom flere ønsker at flytte til kommunen.

Ifølge planstrategien skal der både etableres små og billige lejeboliger samt lejligheder, parcelhuse og bofællesskaber til børnefamilievillaer. Der skal bygges både leje-, andels-, almennyttige og private boliger.

Aktuelt er et stort boligprojekt på Hvidovrevej på tegnebrættet, ligesom en række udviklere har slået sig sammen om at udvikle et nyt boligområde med 600 nye boliger.

Foruden metro og nye boliger nævnes en støjdæmpende overdækning af Amagermotorvejen samt en udbygning af Hvidovre Stadion som konkrete indsatsområder i planstrategien.