Hvidovre skal være en seniorvenlig by

Hvidovre Kommune vil høre seniorernes holdning til byens indretning. Den viden skal bruges i den fremtidige byudvikling i vestegnskommunen.

Hvidovre Kommune igangsætter et nyt initiativ, som skal skabe ny viden om seniorers behov og ønsker til byens indretning.

Det skriver vestegnskommunen i en pressemeddelelse.

– Vi ønsker at høre vores borgeres ideer til, hvordan vi kan gøre Hvidovre til et endnu bedre og tryggere sted for vores seniorer. Vi tror på, at vi ved at skabe en by, der er mere tilgængelig og imødekommende for vores ældre borgere, kan gøre den bedre for alle generationer, siger borgmester Anders Wolf Andresen (SF).

Det bliver borgernes egen stemme, der er bærende for det nye projekt, som har fået titlen ”Seniorvenlig by – god for alle generationer”.

Projektet har særligt fokus på seniorer på 60+, men alle Hvidovres borgere kan komme med input. Formålet med projektet er nemlig at undersøge, hvad der skal til for at skabe byrum, der fremmer livsglæde, forebygger ensomhed, styrker sundhed og trivsel samt fremmer fællesskaber og samvær på tværs af generationer.

Skal bruges i byplanlægning

Den nye viden skal bruges til at kvalificere byudviklingsprojekter både nu og i fremtiden. Den vil også kunne bruges i arbejdet med kommende lokalplaner og strategier for, hvordan byen skal udvikle sig.

Projektet er netop skudt i gang og strækker sig over de kommende tre år.

I første omgang opfordres borgere i alle aldre til at bidrage med deres mening og viden gennem platformen Deltag Hvidovre, hvor man kan svare på et spørgeskema og på et kort markere steder i byen, der opfattes som rare eller mindre trygge. Også deltagerne på årets pensionistskovture vil blive inviteret til at udfylde et spørgeskema undervejs på busturen til Gerlev Kro.

Borgere på 60+ vil få tilbud om at ”Gå til Byudvikling” i form af en møderække med workshops i efteråret 2024, hvor de kan blive klogere på byplanlægning og bydesign.

Sammen med elever fra kommunens folkeskoler kan seniorerne deltage i forskelligt praktisk arbejde med blandt andet dataindsamling og design. I første omgang vil området ved Paletten i Hvidovregade være dét sted, hvor idéer bliver afprøvet, og her vil seniorerne også kunne være med til mindre ”med-byg”-projekter i løbet af de kommende år.

– I Hvidovre har vi længe haft en vision om at være ’Børnenes og Familiernes by’, men i Kommunalbestyrelsen ønsker vi at udvide visionen, så den viser Hvidovre som et sted, hvor der er plads til alle. Seniorerne er en vigtig del af vores fællesskab; de har livserfaring og har selv oplevet livet i dets forskellige faser, og mange af dem har også Hvidovres historie med sig. Det er et godt udgangspunkt for den fremtidige udvikling af Hvidovre, siger Anders Wolf Andresen.

Projektet ”Seniorvenlig by – god for alle generationer” handler i første omgang således ikke om at bygge noget konkret, men derimod om at finde ud af, hvad byen har brug for.

Hvidovre Kommune har sikret finansiering til projektet med midler fra Social- og Boligstyrelsen, som støtter udviklingen af seniorvenlige byer.

Projektet vil også inddrage en bred referencegruppe bestående af repræsentanter fra lokale organisationer og råd, herunder fællesrådet i Paletten, Handicaprådet, Ældre Sagen, Det Frivillige Ældre arbejde og Hvidovre Seniorråd.

De lokale erfaringer med skabelsen af en seniorvenlig by skal også være med til at inspirere andre kommuner i deres arbejde med byudvikling.

Fakta om Hvidovre som seniorvenlig by

Formålet med ”Seniorvenlig by – god for alle generationer” er at give livsglæde, forebygge ensomhed, styrke sundhed og trivsel, fællesskaber og møder mellem generationer.

Kampagnen bygger på Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Idékataloget, ”Brugbar by for seniorer”. Heri er der identificeret seks overordnede seniorbehov;

  • Jeg har noget at komme efter i byen,
  • Jeg føler mig fri i byen,
  • Jeg føler mig tryg i byen,
  • Jeg føler mig velkommen i byen,
  • Jeg er en del af noget i byen og
  • Jeg oplever natur i byen.

Disse behov er også relevante for børn, unge og voksne. En brugbar by for seniorer er derfor også en god by for andre generationer.

Hvidovre Kommune har fået midler fra en pulje i Social- og Boligstyrelsen, der har til formål at medvirke til udviklingen af seniorvenlige byer. Hvidovre Kommune er en ud af 11 kommuner, der har fået del i de i alt 30,6 millioner kroner fra Social- og Boligstyrelsen.

Se og udfyld spørgerskemaet på Deltag Hvidovre.

Læs mere om Seniorvenlig By på www.hvidovre.dk/seniorvenligby.

Kilde: Hvidovre Kommune.