PLE fik endnu et overskud i 2021

I samtlige 25 år har den bornholmske entreprenørvirksomhed PLE haft overskud, og også i 2021 var der positive tal på bundlinjen. Både omsætning og resultat falder dog.

Den bornholmske entreprenørvirksomheden PL Entreprise (PLE) kom ud af 2021 med en nettoomsætning på 142 millioner kroner mod 158 millioner kroner i 2020, og overskudet lød i 2021 på 4 millioner kroner mod et resultat på godt 8,6 millioner kroner året før.

– 2021 blev et år hvor vores aktivitetsniveau stadig var højt, og til trods for hård konkurrence, COVID 19-krisen og ikke mindst ekstremt store prisstigninger på byggematerialer, var det samlede driftsresultat acceptabelt. Det skyldes ikke mindst, at vi er lykkedes med resultatskabende synergieffekter på tværs af afdelinger og kompetencer, udtaler selskabets direktør og ejer, Jens Kofoed.

Overskuddet før skat landede på knap 5,2 millioner kroner, hvilket er nogenlunde som forventningerne for året. Der er i 2021 beregnet 1,14 millioner kroner i skat.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på godt 56 millioner kroner, og en egenkapital på over 11 millioner kroner.

Ordrebeholdningen har været jævnt faldende igennem 2021, men den svarer ved årsskiftet stadig til seks-syv måneders produktion.

Selskabet beskæftigede i regnskabsåret 176 personer, som på grund af sæsonarbejde svarer til 124 fuldtidsansatte, hvilket er cirka 3 procent flere fuldtidsansatte i forhold til 2020. Selskabets omkostninger til lønninger steg i 2021 til 49,6 millioner kroner fra 46,3 millioner kroner i 2020.

De senere års gode resultater har gjort det muligt at foretage betydelige investeringer i nyt og mere avanceret materiel. I 2021 er der således investeret for i alt 5,3 millioner kroner.

Af ledelsesberetningen fremgår det, at omsætningen har været påvirket af den hårde konkurrence og et lavere aktivitetsniveau på anlægssiden.

Lavere resultat i 2022

Forventningerne til aktiviteten i bygge- og anlægssektoren på Bornholm i 2022 er et uændret niveau på byggesiden. Der må fortsat forventes et lavt aktivitetsniveau på anlægssiden, lyder det videre.

Resultatmæssigt forventes et lidt lavere resultat end i 2021 under hensyntagen til aktivitetsniveauet, den fortsat hårde konkurrence og ikke mindst de meget ekstreme og uforudsigelige prisstigninger på byggematerialer.