Prime Office har et projekt med 300 lejligheder i Aarhus på tegnebrættet.
Prime Office har et projekt med 300 lejligheder i Aarhus på tegnebrættet.

Prime Office fik i 2022 et overskud før skat og værdireguleringer på 86 millioner kroner mod 87,4 millioner kroner året før. Efter værdireguleringer af ejendomme for 80 millioner kroner lander årets resultat før skat på 166 millioner kroner mod 274 millioner kroner året før. Efter skat lander resultatet på 156 millioner kroner mod 252 millioner kroner året før.

– Prime Office leverede en solid stigning i omsætning for boliger og kontor og i et meget udfordrende ejendomsmarked en stærk primær drift. Selskabets strategi har vist sig særdeles robust overfor urolige finansmarkeder, corona og geopolitisk uro, udtaler administrerende direktør, Mogens V. Møller, i forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten.

Koncernen havde i 2022 en omsætning på knap 189 millioner kroner. Egenkapitalen stiger til 1,96 milliarder kroner med en forretning på over 9 procent. Soliditet er på 51,63 procent, og gældsprocenten er på 42,5 procent. Likviditeten lyder på 151 millioner kroner.

Koncernen forventer i 2023 en omsætning i niveauet 185-195 millioner kroner, et resultat af den primære drift på 105-125 millioner kroner og et overskud før skat på 80-100 millioner kroner.

Koncernens samlede aktiver andrager 3,8 milliarder kroner. Heraf udgør investeringsejendomme 3,4 milliarder kroner. Bygninger på lejet grund udgør 27,6 millioner kroner.

Prime Office investerer primært i ejendomme i Hamburg, Lübeck, Kiel, Heide, Slesvig og i en række andre byer i Nordtyskland. Ejendommene i Tyskland består primært af boligejendomme svarende til 75,2 procent af den samlede portefølje. Således har Prime Office knap 3.600 boliger i de tyske byer.

Koncernen har dog også et stort byggeri med 29.000 kvadratmeter boliger i Aarhus på tegnebrættet. Den offentlige høring af lokalplan for projektet på Aarhus Ø er afsluttet og forventes endeligt vedtaget i løbet af første halvår 2023.