Rambøll med markant stigning i omsætning og resultat i 2022

Med en omsætning på 16 milliarder kroner og et resultat efter skat på 390 millioner kroner i 2022 var der vækst på både top- og bundlinje hos Rambøll.

Rambøll havde i 2022 en omsætning på 16 milliarder kroner, hvilket var 12,6 procent mere end i 2021, hvor omsætningen var på godt 14,2 milliarder kroner. Den organiske vækst var 9,9 procent.

På bundlinjen kunne Rambøll i 2022 fremvise et resultat på på 625 millioner kroner mod 470 millioner kroner i 2021. Efter skat lød overskuddet i 2022 på 390 millioner kroner mod 316 millioner kroner i 2021.

I en pressemeddelelse skriver Rambøll, at den organiske væksten i 2022 især var drevet af stor efterspørgsel på løsninger inden for grøn energi i form af eksempelvis løsninger inden for havvind og power-to-x, vand og klimatilpasning, bæredygtigt byggeri og udvikling af strategier for bæredygtig omstilling.

Væksten var især høj i Storbritannien, Tyskland samt Danmark og Norge, skriver Rambøll.

Driftsresultatet før afskrivning på goodwill, brand og kundekontrakter (EBITA) steg med 10 procent til 937 millioner kroner, hvilket giver en EBITA-margin på 5,9 procent, som er lidt lavere end sidste år, hvor den var på 6 procent.

– Jeg er tilfreds med vores resultat i 2022, især vores stærke vækst, som ligger over vores forventningerne oven på et rekordresultat i 2021. Trods turbulens i verdensøkonomien har vi leveret en tocifret omsætningsvækst og den bedste organiske vækst i 14 år. Væksten er drevet af en høj efterspørgsel på bæredygtige løsninger og vores fantastiske medarbejderes indsats. Vi opnåede også vores højeste driftsresultat nogensinde, selv om vores margin var lidt lavere end sidste år, udtaler koncernchef i Rambøll, Jens-Peter Saul.

Væksten var især stærk i forretningsenhederne for Energi, Vand, Byggeri og Management Consulting, som alle opnåede tocifret organisk vækst. Storbritannien og Tyskland leverede fremragende resultater med mere end 20 procent organisk vækst, og Danmark og Norge bidrog også væsentligt til koncernens vækst.

Rambølls ordrebog er større end nogensinde og beløber sig til en værdi på 7,9 milliarder kroner – en stigning på 8,8 procent sammenlignet med udgangen af 2021.

– På tværs af vores geografier ser vi stor efterspørgsel på bæredygtige løsninger hos vores kunder, som er motiverede af at skabe CO2-reduktion i deres værdikæder og leve op til globale klimamål. Dette er en stærk drivkraft for vækst hos Rambøll, siger Jens-Peter Saul.

– Dette årti bliver afgørende for verden i forhold til at reducere den globale temperaturstigning og tage de nødvendige skridt mod netto-nuludledning. Det glæder mig at se, at dette giver sig til udtryk i høj efterspørgsel efter grønne og bæredygtige løsninger over hele verden, og at store økonomier øger klimaindsatsen i betydelig grad. Lige nu investerer USA milliarder i sin grønne industri. For nylig præsenterede EU planer for sin egen Green Deal, som skal forbedre konkurrenceevnen for Europas grønne industri og støtte den hurtige omstilling til klimaneutralitet. Så selvom høje energipriser, udfordrede forsyningskæder og den tragiske krig i Ukraine fortsat udfordrer verdensøkonomien, har vi også grund til at være positive over den kollektive indsats, vi ser i forhold til at handle på et af de mest presserende spørgsmål i vores tid: halvering af de globale emissioner inden 2030 for at undgå katastrofale klimaforandringer.

– Med årtiers ekspertise inden for bæredygtighed på tværs af sektorer og markeder er Rambøll dybt engageret i at nå dette mål, som samtidig er den største vækstmulighed i Rambølls historie. Vores 17.500 medarbejdere er vores stærkeste drivkraft til at fremme den bæredygtige forandring, vi ønsker at se.

– Vi ser også på at opkøbe relevante virksomheder for at styrke vores strategiske vækstplatform, især i USA og Tyskland, siger Jens-Peter Saul.

I 2023 forventer Rambøll fortsat stærk vækst, og indtjening over niveauet for 2022.