Administrerende direktør Thomas Piper, Randers Tegl. Foto: PR.
Administrerende direktør Thomas Piper, Randers Tegl. Foto: PR.

Randers Tegl, der beskæftiger knap 370 medarbejdere i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland, har i dag offentliggjort sit regnskab for 2022.

Koncernen havde i 2022 en omsætning på godt 722 millioner kroner mod 641 millioner kroner året før. Driftsresultatet faldt til gengæld fra knap 51 millioner kroner i 2021 til godt 20 millioner kroner i 2022.

Den stigende omsætning skyldes en kombination af øget afsætning og stigende salgspriser, og samtidig er det første årsregnskab, hvor eksportandelen er større end det indenlandske salg. Det skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

2022 var dog også et udfordrende år for den danske teglproducent. Inflation og stigende omkostninger til energi, råmaterialer, transport og CO2-kvoter var blandt årsagerne til det faldende driftsresultat.

– 2022 blev et udfordrende år. I første halvår havde vi et højt aktivitetsniveau, der dog var kraftigt påvirket af Ruslands invasion af Ukraine, og i andet halvår satte de mange rentestigninger sit præg på markedet i form af faldende byggeaktivitet. I dag kan vi se tilbage på et år, som vi sent vil glemme, og som resulterede i et utilfredsstillende driftsresultat, siger administrerende direktør Thomas Piper, der er efterkommer efter Carl Piper, som stiftede virksomheden i 1911.

Salg af naturgaskontrakter gav ekstraordinær indtægt

Trods et fald i driftsresultatet kom Randers Tegl ud af 2022 med et resultat på næsten 161 millioner kroner mod godt 39 millioner kroner året. Det er der en særlig grund til.

Udover driftsindtjeningen hentede Randers Tegl i 2022 en engangsgevinst på salg af gaskontrakter. Det skyldes, at Randers Tegl ultimo 2021 implementerede en ny strategi for energiindkøb med henblik på at stabilisere omkostningerne.

– Fremstilling af teglprodukter er en forholdsvis energiintensiv proces, og vi er en stor aftager af natur- og biogas til opvarmning af vores ovne. Prisen på naturgas har ligget forholdsvis stabilt i en årrække, men ultimo 2021 påbegyndte vi at risikoafdække vores forretningskritiske ressourcer, hvor vi gradvist går fra indkøb af energi på dagsbasis til langtidskontrakter, forklarer Thomas Piper.

I de efterfølgende måneder stiger prisen på naturgas eksplosivt. Randers Tegl får på daværende tidspunkt besked fra Energistyrelsen om, at der kan komme rationering på naturgas, og at virksomhedens teglværker er afbrydelig naturgasforbrugere. Det betyder i praksis, at naturgasforsyningen kunne blive afbrudt med 72 timers varsel.

– Gode råd var dyre. Vi kunne risikere at blive afskåret fra en af vores vigtigste ressourcer. Derfor begyndte vi i foråret 2022 at undersøge alternative energikilder, og her faldt valget på LPG-gas, siger Thomas Piper.

– Omstillingen fra naturgas til LPG-gas var dog en forholdsvis dyr og omfattende proces, men vi havde ikke andet valg. Vi fik installeret LPG-gastanke på alle vores teglværker, og vi fik indhentet de nødvendige miljøgodkendelser og tilladelser fra myndighederne.

Prisen på LPG-gas ligger normalt betydeligt højere end prisen på naturgas, men på daværende tidspunkt var situationen omvendt. Derfor valgte Randers Tegl at fastlåse prisen på flerårige kontrakter også på LPG-gas. Da alle LPG-anlæg var taget i brug i august 2022, stod Randers Tegl tilbage med et større antal langtidskontrakter på naturgas, der ikke længere skulle bruges.

I mellemtiden var prisen på naturgas mangedoblet, og kontrakterne var derfor steget betydeligt i værdi. Randers Tegl sælger de overskydende naturgaskontrakter og realiserer en ekstraordinær finansiel engangsindtægt på 147 millioner kroner efter skat i 2022-regnskabet.

Investeringer i grøn omstilling kan fremrykkes efter ekstraordinær engangsindtægt

Den ekstraordinære engangsindtægt skal ifølge Thomas Piper blive i virksomheden og giver mulighed for at sætte endnu mere fart på investeringer i grøn omstilling. Konkret arbejder virksomheden blandt andet med opførelse af tre store vindmøller samt en solcellepark i tilknytning til teglværket i Hammershøj. Projektet sker i samarbejde med energiselskabet NRGi og forventes behandlet af Viborg Kommune i 2024. Aftalen er, at Randers Tegl bidrager med halvdelen af de samlede anlægsudgifter i niveauet 350 millioner kroner.

– Vi har en klar vision om at blive den mest bæredygtige producent af byggematerialer i tegl. Det er en mangeårig proces, hvor vi skal tage både små og store skridt, pointerer Thomas Piper.

Lav sigtbarhed i 2023

Det er ifølge Thomas Piper ikke svært at få øje på udfordringer i de kommende år. Konjunkturerne er nedadgående – særligt inden for byggeriet, og omkostningerne ligger fortsat på et overnormalt niveau. Sigtbarheden er derfor lav.

– Vi forventer et lavere aktivitetsniveau i 2023 som følge af afmatningen i byggesektoren, hvor det særligt er nybyggeri af parcelhuse og beboelsesejendomme, der er negativt påvirket af den høje inflation og rentestigningerne. Konkret forventer vi en driftsindtjening (EBIT) på et lidt lavere niveau end i 2022. Det samme gælder eksportandelen, der fortsat forventes at udgøre mere end 50 procent af omsætningen, slutter han.

Alle selskaber i koncernen er i 2022 blevet 100 procent ejet af Randers Tegl. Koncernen har dels erhvervet de resterende 50 procent af kapitalandelene i det svenske salgsselskab Randers Tegel AB samt de resterende 10,5 procent af kapitalandelene i den tyske virksomhed Gebr. Laumans GmbH & Co. KG.