Underdirektør i Dansk Byggeri Louise Pihl. Foto: Ricky John Molloy.
Underdirektør i Dansk Byggeri Louise Pihl. Foto: Ricky John Molloy.

Danske virksomheder oplever i øjeblikket store indtægtstab på grund af coronakrisen. De negative økonomiske effekter er ikke kun et problem for de virksomheder, som rammes, men også for de mange unge, der er i gang med at tage en erhvervsuddannelse på en af landets erhvervsskoler, blandt andet inden for bygge- og anlægsfagene. Særligt elever med korte uddannelsesaftaler og lærlinge, der er i gang med deres prøveperiode, er udsatte. Det skriver brancheorganisationen i en pressemeddelelse.

– Godt 2000 lærlinge i bygge- og anlægsbranchen på henholdsvis korte aftaler og i prøveperiode går en usikker fremtid i møde. Hertil kommer, at flere tusinde elever til sommer er færdige med deres grundforløb, og de skal også ud og finde en praktikplads, siger underdirektør i Dansk Byggeri Louise Pihl.

Bunden kan gå ud af praktikpladsmarkedet

I tilfælde af en langvarig kriseperiode, hvor den økonomiske vækst ikke stiger i resten af 2020, er der risiko for, at antallet af uddannelsesaftaler vil falde med op til 7.700 aftaler, viser analysen fra Dansk Byggeri.

– Ligesom under finanskrisen er der en reel risiko for, at bunden går ud af praktikpladsmarkedet. Regeringen og arbejdsmarkedets parter er nødt til at drøfte, hvordan vi kan sikre, at der også i 2020 bliver oprettet praktikpladser til de unge på erhvervsuddannelserne. Vi må ikke komme på bagkant og først handle, når antallet af elever i skolepraktik er eksploderet, siger Louise Pihl.

Hun understreger, at virksomhederne er økonomisk hårdt pressede, men at der stadig er brug for at sikre, at så mange som muligt alligevel opretter praktikpladser.

Faldende omsætning er årsagen

Særligt de små byggevirksomheder oplever i øjeblikket faldende omsætning i takt med, at kunderne dropper eller udskyder opgaver, eller holder sig helt væk. Det vil ramme elever og lærlinge med læreplads i mindre byggevirksomheder.

– Stadig flere virksomheder oplever, at de ikke har arbejdsopgaver nok til at leve op til deres uddannelsesansvar, og mange har formentlig ikke økonomi til at have lige så mange elever i lære som tidligere. De kan også havne i den situation, at de ikke har tilstrækkeligt med faglærte medarbejdere, som kan vejlede lærlingene, siger underdirektør Louise Pihl, Dansk Byggeri.