Salget af vinduer i Danmark når rekordlavt niveau

Faldende byggeaktivitet, færre energirenoveringer og større vinduespartier kan aflæses i VinduesIndustriens produktionsstatistik for 2023.

Salget af vinduer i Danmark faldt i 2023 med 22,6 procent, når der måles i antal og med 17,9 procent, når der måles i omsætning.

Tilbagegangen på salget i udlandet er på 15,1 procent i styk og 6,5 procent i kroner og ører.

Det ses i VinduesIndustriens produktionsstatistik for 2023, som netop er udkommet. Det skriver brancheforeningen i en pressemeddelelse.

Dermed er salget af vinduer i Danmark nu på sit laveste niveau i mere end 10 år, målt i antal vinduer, mens vi skal tilbage til 2019 for at finde et år med en lavere omsætning i kroner og ører.

Lavpunktet er ifølge VinduesIndustriens direktør, Johny H. Jensen, et resultat af flere faktorer.

Læs også: Nye vinduer lægger en dæmper på støjende ringvej

– Vinduesbranchen nød til en vis grad godt af corona-årene, hvor mange boligejere benyttede lejligheden til at renovere deres bolig, for eksempel med nye vinduer. Nu falder den efterspørgsel, og det kan aflæses direkte både på omsætningen i kroner og ører, og i det samlede antal vinduer, som er solgt i 2023, udtaler Johny H. Jensen.

Kilde: VinduesIndustrien.
Kilde: VinduesIndustrien.

En lille del af forklaringen på det faldende antal solgte nye vinduer skal dog også ses i trenden med stadigt større vinduer i både nye bygninger og ved vinduesudskiftninger.

Boligejeren benytter nemlig ofte lejligheden til at øge vinduesarealet, for eksempel ved at slå to små vinduer sammen til ét stort, og dermed få mere dagslys ind i boligen.

Lav byggeaktivitet, færre renoveringer og større vinduer: Alt peger dermed i retning af et fald i antallet af nye vinduer til det danske marked.

Store besparelser at hente

Tendensen ser umiddelbart ud til at fortsætte lidt endnu. Det afsløres blandt andet af de seneste tal fra Danmarks Statistik, som viser, at både påbegyndt byggeri og byggetilladelser fortsat falder.

Branchen må derfor indstille sig på at navigere i et ændret marked. Men branchedirektøren er alligevel optimistisk i forhold til, at salget af nye vinduer nok skal komme op i omdrejninger igen. Det skyldes de forpligtelser, der er, i forhold til at energioptimere og nedbringe CO2-udslippet.

Læs også: Vinduer bidrager til de første svanemærkede lejeboliger i Aarhus

– Analyser peger på, at en komplet vinduesudskiftning til vinduer i energiklasse A kan forbedre hele husets energimærke med et trin på A-G skalaen og spare beboerne for flere tusind kroner om året i varmeudgifter, fortæller Johny H. Jensen.

Med andre ord er der stadig en del lavthængende frugter at plukke, både for mange bygningsejere og i forhold til Danmarks samlede energiforbrug. Og det kan der blive brug for, hvis Danmark skal indfri sin forpligtelse i EU’s bygningsdirektiv om at nedbringe energiforbruget i bygningsmassen.

Men det kræver, at der sættes skub i renoveringen af den eksisterende bygningsmasse, for foreløbig ligger varmeforbruget i bygninger fortsat unødvendigt højt i Danmark, og vi er ifølge VinduesIndustrien langt fra at nå EU’s mål om at reducere det gennemsnitlige energiforbrug i beboelsesejendomme med 16 procent per kvadratmeter i 2030 og med 20-22 procent per kvadratmeter i 2035.

– En politisk løsning kunne både være i form af tilskud, et fradrag eller deciderede krav til ejere af offentlige bygninger om at spare på energien. Men det skal være uden skærpede komponentkrav, som kun fordyrer produktet. Vi har i forvejen udviklet nogle af verdens mest energieffektive vinduer i Danmark, så det gør kun produkterne dyrere, hvis man stiller endnu flere krav end dem, der er i forvejen, understreger branchedirektøren.

Energieffektive vinduer i verdensklasse

Siden vinduesbranchen i 2009 lavede en aftale med myndighederne om gradvis skærpelse af energikravene til nye vinduer, er der sket en markant forbedring af produkternes energimæssige egenskaber.

Læs også: Vinduesproducent opgraderer produktionen med fuldautomatisk karmanlæg

Hele tre gange er kravene til nye vinduer blevet skærpet med 25 procent, senest i februar 2021, hvor de nuværende krav om energineutrale vinduer i klasse A blev skrevet ind i bygningsreglementet.

– De produkter, som forlader vinduesfabrikkerne i dag, er langt mere energieffektive end det, som var kravet i 00’erne. Samtidig er de virksomheder, som er tilsluttet branchestandarden DVV, gået over til igen at bruge kernetræ i vinduesfremstillingen – præcis som man gjorde for 100 år siden, udtaler Johny H. Jensen.

Kort om DVV og VinduesIndustrien

VinduesIndustrien er en dansk brancheforening for vinduesproducenter med produktion i Danmark og udlandet. Foreningens 44 medlemsvirksomheder tegner sig for mere end 90 procent af omsætningen af vinduer i Danmark.

Foreningen, som i 2023 blev en del af DI Byggeri, har sit eget kvalitets- og garantimærke, DVV (Dansk Vindues Verifikation).

DVV-mærket dokumenterer, at virksomhedens produkter opfylder en lang række kvalitetskrav til materialer og konstruktioner. Alle virksomheder i ordningen bliver certificeret og kontrolleret af et uvildigt certificeringsorgan.

Kilde: VinduesIndustrien.