Scandi Byg har gennem de seneste år har arbejdet intensivt for at nedbringe ressourcespild. I 2023 genanvendte Scandi Byg ikke mindre end 87,3 procent af virksomhedens produktionsaffald. Det skriver modulproducenten i en pressemeddelelse.

Ifølge miljøkonsulent hos Marius Pedersen A/S, Frank Mortensen, er det en høj genanvendelsesprocent. Han påpeger, at interessen for affaldssortering og genanvendelse er stigende, hvilket både skyldes nye lovkrav og virksomhedernes ønsker om grønnere profil.

– Men vi ved også, at det kan være udfordrende at få folk til at affaldssortere korrekt, når dagligdagen indtræder – også for byggebranchen kan det være svært at få hånd om affaldssorteringen, da der typisk er rigtig mange involveret i byggeriet. Men her går virksomheder som Scandi Byg forrest og viser, at det kan lade sig gøre i praksis, siger Frank Mortensen.

– Scandi Byg har opdelt affaldssorteringen i hele 34 fraktioner, og det er en fornøjelse at se, at enhver aflagt skrue eller knækket gipsplade har en fast plads, og at alle medarbejdere gør deres for at affaldssortere korrekt. Det er en imponerende indsats, og det er medvirkende til, at Scandi Byg har formået at få genanvendelsesprocenten så højt op.

Hos Scandi Byg startede opmærksomheden på affaldssortering, da virksomheden fik grundlicens til Svanemærket byggeri i 2017. Som en del af pointkravene stiller Svanemærket krav til, at genanvendelsesraten skal være mindst 70 procent, for at opnå tre ud af i alt 16 point.

Ifølge bæredygtighedschef hos Scandi Byg, Joan Bruun Thiesen, har modulproducenten dog højere ambitioner og har derfor siden sat et internt mål om, at virksomheden som minimum skal genanvende 85 procent i produktionen – og det mål er nu nået.

– Vi begyndte med at have 20 fraktioner til sortering, men nu er vi kommet op på næsten det dobbelte. Vores deponi var i 2018 på 27,3 procent, men ved hjælp af en systematisk og fælles indsats har vi fået den ned på blot 2,7 procent i 2023. Det betyder, at vi sparer på klodens dyrebare ressourcer og ligeledes kan se en økonomisk gevinst ved at affaldssortere endnu bedre. Det giver simpelthen bare ikke mening, at vi smider gode materialer ud, fortæller Joan Bruun Thiesen.

Ifølge Joan Bruun Thiesen kræver en høj genanvendelsesprocent, at alle i virksomheden gør sit for at hjælpe med affaldssorteringen:

– Vi arbejder rigtig meget med data og udregner blandt andet affaldsmængde og affaldsomkostninger per bygget kvadratmeter. Data giver gennemsigtighed og målbare resultater. På den måde kan vi løbende lave opsamlinger og vise medarbejderne, hvad de bidrager med. Det giver et enormt fokus i alt fra vores logistik-afdeling til medarbejderne i produktionen, afslutter hun.

Scandi Byg arbejder løbende på at udvikle processer og samarbejder med lokale virksomheder, som kan genbruge byggeaffaldet til nye formål. Derudover er der igangsat forskellige tiltag, som skal reducere affaldsmængderne yderligere.