Skou Gruppen løftede resultatet i 2022/23

Trods et fald i omsætningen kom Skou Gruppen ud af regnskabsåret 2022/23 med et resultat, der var højere end året før.

Skou Gruppen har netop offentliggjort årsrapporten for regnskabsåret, der løb fra den 1. oktober 2022 til den 30. september 2023.

Entreprenørvirksomheden med base i Hørsholm havde en en omsætning på knap 319 millioner kroner mod 344 millioner kroner i 2021-22.

Resultat et før skat landede i 2022/23 på godt 12 millioner kroner mod knap 10 millioner kroner året før, mens det efter skat lød på godt 9 millioner kroner i 2022/23 mod 7,7 millioner kroner året før. Egenkapitalen er opgjort til godt 55 millioner kroner.

I en pressemeddelelse udtrykker virksomhedens administrerende direktør Martin Skou Heidemann tilfredshed med tallene på bundlinjen.

– Det er tilfredsstillende for os, at vi efter skat og afskrivninger når et resultat på niveau med de seneste år. Og at vi fortsat kan lægge til vores egenkapital og polstre virksomheden. Vel at mærke i en periode, hvor mange kolleger i branchen har det svært, udtaler adminstrerende direktør Martin Skou Heidemann.

Han glæder sig over, at virksomheden gennem mere end 15 år har haft trofaste kunder.

– Og vi har et godt løbende samarbejde med blandt andet Københavns Universitet, Forsvaret, Region Hovedstaden, EU’s Miljøagentur og en lang række kommuner i hovedstadsområdet, udtaler han.

Skou Gruppen har godt 120 medarbejdere, og entreprenørvirksomheden ledes af en kreds af aktive medejere. I det forgange år er en syvende medejer og leder optaget i partnerkredsen. Projektchef Allan Wissing er blevet partner efter 14 år hos Skou Gruppen.

En god ordrebeholdning af større opgaver

Martin Skou Heidemann forventer, at Skou Gruppen står godt rustet til en fornuftig drift fremover.

Med en øget ordrebeholdning på 400 millioner kroner ved indgangen til det nye år forventer Skou Gruppen en let stigning i aktiviteten det kommende år og en overskudsgrad på niveau med den nuværende.

Netop nu er Skou Gruppen ved at færdiggøre ny administration og mandskabsfaciliteter for ARC Amager Ressourcecenter og en gennemgribende renovering af en boligforening i Taastrup.

Desuden er yderligere to renoveringer af boligforeninger i henholdsvis Holbæk og Gladsaxe i gang, og opførelsen af et undervisningscenter ved Bispebjerg Hospital er også i fuld gang.

Skou Gruppen har også en betydelig serviceafdeling, som varetager bygningsvedligeholdelse og reparationer blandt andet for en lang række hovedstadskommuner, Københavns Universitet, Region Hovedstaden og Forsvaret.

– Service fylder efterhånden rigtig meget i vores virksomhed, og en egentlig serviceafdeling er over de senere år styrket med flere serviceledere og en administrativ medarbejder, som kan sikre koordineringen og kontinuiteten i kundekontakten, siger Martin Skou Heidemann.