Søren Enggaard A/S får det bedste resultat nogensinde i 2021. Foto: Kortforsyningen.
Søren Enggaard A/S får det bedste resultat nogensinde i 2021. Foto: Kortforsyningen.

Søren Enggaard A/S har aflagt regnskab for 2021 med det bedste resultat siden selskabets stiftelse i 1975. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Årets resultat før skat landede på knap 192 millioner kroner mod godt 48 millioner kroner i 2020, og efter skat lød det i 2021 på 172,5 millioner kroner mod knap 43,5 millioner kroner året før.

I 2021 har koncernen færdigopført første etape af Parkbyen på Sohngårdsholmsvej i Aalborg. I første etape indgik fem tårne med i alt 232 boliger. Regnskabet for 2021 indeholder avance ved realisering af i alt 217 boliger i Parkbyen, og i begyndelsen af 2022 er opførelsen af etape II påbegyndt. Etape II består af 154 boliger fordelt på tre tårne, og også i etape II vil der indgå både ejerlejligheder og udlejningsboliger. Etape II forventes færdigopført 2024.

– Vi glæder os over, at Parkbyen er blevet det grønne boligområde tæt på byen, vi havde håbet på. Den høje beliggenhed giver en fantastisk udsigt, og med golfbanen som nabo har området unikke parklignende omgivelser, samtidig med det ligger tæt på Aalborg centrum, udtaler administrerende direktør Carsten Enggaard i meddelelsen.

I 2021 har Søren Enggaard A/S opført og udlejet endnu en logistikejendom i industriområdet Porsborgparken ved motorvej E45 i Støvring, ligesom nyopførte boligejendomme i Skalborg og Sofiendals Enge i Aalborg er taget i brug og fuldt udlejede.

– Vi oplever en positiv markedsudvikling og har igangsat flere større ejendomsprojekter på Eternitgrunden. Blandt andet en Padeltennis hal samt genoptagelse af Ankomstpladsen med 134 boliger. Opførelsen af Ankomstpladsen blev i 2020 sat på pause, mens vi afventede afklaring på markedsudviklingen i forhold til særligt coronapandemien, siger Carsten Enggaard.

Porteføljen af investeringsejendomme i Søren Enggaard Holding koncernen udgør til sammen en værdi på 1 milliarder kroner. Resultatet for 2021 på 186 millioner kroner efter skat indeholder opskrivning af ejendomsporteføljen med 114 millioner kroner efter skat, hvoraf 26 millioner kroner vedrører opskrivning af færdigopførte ejendomme, som koncernen beholder og selv står for driften af.

– Markedssituationen har udviklet sig positivt over en længere periode og også de seneste markedsanalyser for 2022 understøtter denne udvikling. Vi har opskrevet i 2021 regnskabet for at tilpasse os markedsudviklingen og tror på et fortsat gunstigt marked i Aalborg, hvilket ligeledes er grundlaget for vores igangsatte investeringer herunder også investering i udviklingen af Sygehus Nord, som Søren Enggaard A/S via Nordud A/S er medejer af.

Med overskuddet i 2021 er egenkapitalen i Søren Enggaard A/S vokset fra 527,5 millioner kroner i 2020 til 700 millioner kroner. Soliditetsgraden landede i 2021 på 76,8 procent.

Søren Enggaard A/S forventer stabilitet på ejendomsmarkedet i 2022, og derfor er der udsigt til, at selskabets investeringsejendomme samt investeringsejendomme i datterselskaber vil blive opskrevet væsentligt mindre i 2022. Resultatet i 2022 forventes at lande på et sted mellem 65 og 90 millioner kroner.