AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Kontorejendommen på Helseholmen 1 i Avedøre Holme udgør i dag 12.000 kvadratmeter og ligger på en grund, der strækker sig over 35.000 kvadratmeter. Ankerlejer i ejendommen er Bygningsstyrelsen, som anvender den til Forsvarets IT-tjeneste, oplyser Savills i en pressemeddelelse.

Med vedtagelsen af en ny lokalplan opstod der ifølge Savills muligheder for udvidelse af ejendommen.

– Vedtagelsen af en ny lokalplan er typisk en omfattende proces, der involverer offentlig høring, indsigelser og politisk behandling. Derfor blev business casen yderligere styrket ved den endelige godkendelse af lokalplanen, hvilket giver de nye ejere mulighed for at realisere deres planer ved overtagelse, udtaler Mikkel Andersen, partner hos Savills Danmark, og ansvarlig mægler for transaktionen.

I forlængelse udtaler Mikkel Andersen, at den vedvarende efterspørgsel efter erhvervsejendomme understøtter den positive udvikling inden for erhvervsbyggeri i Storkøbenhavn.

– Beskæftigelsesniveauet er fortsat højt, samtidig med at udbuddet af kontorkvadratmeter er relativt begrænset. Kombinationen af en stærk arbejdsmarkedssituation og en lav tilgængelighed af kontorer på eftertragtede placeringer gør investeringer i kontorbyggeri fortsat attraktive. Især de større erhvervsområder med gunstige trafikale forhold, heriblandt Avedøre Holme, tiltrækker stor opmærksomhed fra virksomheder, der ønsker at etablere sig strategisk beliggende, siger Mikkel Andersen.

Anders Oluf Kragh, Storkunde Specialised Lending i Spar Nord, udtrykker i meddelelsen tilfredshed med handlen.

– Processen er blevet håndteret professionelt, og samarbejdet mellem de involverede parter har været fortræffeligt, hvilket har resulteret i en vellykket gennemførelse af transaktionen, udtaler han.

Savills oplyser, at ejendommen blev handlet for “knap” 100 millioner kroner. Handlen er tinglyst til 84,8 millioner kroner.

Ifølge de offentlige registre består investorgruppen af Morten Strømsted, Peter Korsholm, Kent Arentoft, Morten Hummelmose og Christian Riis-Hansen.