Stigning i antallet af lærlinge i 2022

Der er fortsat stigning i antallet af nye lærlinge i 2022, viser nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet. Tallene vækker glæde hos Tekniq Arbejdsgiverne.

Det gik kraftigt frem med antallet af nye lærlinge i første kvartal 2022, viser nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet. Antallet af indgåede uddannelsesaftaler er steget med 19,7 procent i forhold til året før.

Tina Voldby, der er underdirektør i brancheorganisationen Tekniq Arbejdsgiverne, som repræsenterer cirka 4.100 virksomheder inden for el, vvs og metal, glæder sig i en pressemeddelelse over tallene.

– Det er ekstremt positivt i en tid, hvor vi mere end nogensinde har brug for at tiltrække flere til erhvervsuddannelserne. Samtidig så viser det, at virksomhederne over en bred kam tager ansvar for at uddanne den næste generation af faglærte, siger Tina Voldby i meddelelsen.

Antallet af indgåede uddannelsesaftaler på smedeuddannelsen steget med 46,6 procent, på entreprenør- og landbrugsmekanikeruddannelsen med 13,1 procent og på industriteknikeruddannelsen med hele 84 procent.

Ifølge Tina Voldby er tallene udtryk for den fremgang, man har oplevet i dansk erhvervsliv.

– Det er vigtigt, at vi nu fastholder indsatsen for at rekruttere flere kloge hænder og hoveder til erhvervsuddannelserne – trods den usikkerhed, vi kigger ind i netop nu, når det gælder dansk økonomi. For vi får brug for de faglærte – ikke mindst når det mange grønne ambitioner skal realiseres de kommende år, siger hun.

Langt færre i skolepraktik

Også landets el- og vvs-installationsvirksomheder har haft dørene på vid gab for nye lærlinge i årets første tre måneder. Her har man på elektrikeruddannelsen set en vækst i antallet på 15 procent, mens væksten på vvs-energiuddannelsen er på 19,6 procent.

– Det skal endda ses i lyset af, at man på disse uddannelser kom fra et 2021 med rekordhøje lærlingetal. Så at man har kunnet fortsætte udviklingen i starten af 2022, det er ganske enkelt imponerende, siger Tina Voldby.

– Samtidig kan vi se, at antallet af elever i skolepraktik falder over hele linjen – og det i en grad, så det i flere brancher kan være svært at skaffe lærlinge nok, uddyber hun.

Tal for marts 2022

Lærepladstallene for marts 2022 viser, at:

I marts blev der indgået 4.204 uddannelsesaftaler. Det er højere end både 2021 og 2020, hvor der blev indgået henholdsvis 3.585 og 2.556 uddannelsesaftaler.

Samlet set er der indgået 12.592  uddannelsesaftaler fra januar til marts i 2022. Tallet er højere end antal indgåede uddannelsesaftaler i samme periode i både 2020 og 2021.

82.429 lærlinge var i gang med en uddannelsesaftale eller skoleoplæring i slutningen af marts. Det er 1 procent flere end i marts 2021. I marts 2022 havde 78.360 lærlinge en uddannelsesaftale, mens 3.903 var i skoleoplæring.

I marts 2022 var der i alt 7.753 elever, der var aktivt lærepladssøgende. Det er 29 procent færre end marts 2021

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet.