Stort skolebyggeri i Albertslund på tegnebrættet

Next Uddannelse København i samarbejde med IC Arkitekter udvide det eksisterende Campus i Albertslund for at samle bygge- og anlægsuddannelserne.

AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Next Uddannelse København har en stor udvidelse det eksisterende håndværkercampus på Fabriksparken i Hersted Industripark på tegnebrættet.

Projektet kræver en ny lokalplan og var derfor på dagsordenen på det seneste møde i kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune.

– Dette, synes jeg, er en spændende sag i forhold til, at Next samler deres anlægs- og byggeuddannelser – undtagen el og vvs – ude i Fabriksparken, sagde formand for Miljø- & Byudvalget i Albertslund, Marianne Burchall (S), på kommunalbestyrelsesmødet.

– Vi har tidligere haft en sag på, hvor vi har solgt et lille stykke af grunden, så de kan lave et lækkert sted til disse unge mennesker, som vi forhåbentlig skulle have flere af, der skal vælge en håndværksuddannelse.

Next ligger i dag på en 43.000 kvadratmeter stor grund på Fabriksparken 31, men lokalplanområdet strækker sig over et areal på 48.700 kvadratmeter.

Politikerne i kommunalbestyrelsen godkendte i oktober 2023, at forvaltningen fortsatte forhandlingerne med Next om salg af en del af et grønt bælte mellem det eksisterende campus og Fabriksparken 33. Efter sommerferien forventes det, at politikerne i kommunelbestyrelsen skal tage stilling til en betinget købsaftale.

På det tilkøbte areal vil Next i samarbejde med IC Arkitekter samle bygge- og anlægsuddannelserne med et nybyggeri, der kan benyttes til skole- og undervisningsformål. Desuden skal de eksisterende bygninger moderniseres.

Next vil opføre omkring godt 16.000 kvadratmeter ny bebyggelse på ejendommene, og 13.480 kvadratmeter af den eksisterende bebyggelse vil blive bevare, mens omkring 1.890 kvadratmeter af de eksisterende bygninger skal rives ned.

Der opføres en ny bygning på cirka 4.000 kvadratmeter på det nye areal. En gangbro skal forbinder bygningen til den eksisterende matrikel og en ny tilbygning på cirka 3.900 kvadratmeter, der bygges i forlængelse af den eksisterende hovedbygning. Denne tilbygning vil få tårnkarakter.

På de eksisterende arealer etableres desuden en halbygning på omkring 7.000 kvadratmeter, hvor anlægs-, bygge- og tømreruddannelser samles under samme tag.

Imellem de to matrikler etableres et sammenhængende og offentligt tilgængeligt campustorv, der binder de to ejendomme sammen og skaber forbindelse til Poppelstien og det resterende rekreative areal.

Campustorvet skal indrettes og udformes, så det kan blive et samlingspunkt for eleverne og skabe rekreative og sociale rum. Eksempelvis kan der blive etableret faciliteter som streetbasket, og der skal skabes plads til, at de studerende kan fremvise deres projekter og arbejder for gæster og de borgere, der kommer forbi.