Stort boligprojekt i Hersted Industripark sendes i høring

Velkendt projektudvikler står bag det kommende boligbyggeri på hjørnet af Malervangen og Gamle Landevej i Hersted Industripark.

En tom kontorbygning på Malervangen 1 i Hersted Industripark skal erstattes af boligbyggeri. Visualisering fra lokalplanen.
En tom kontorbygning på Malervangen 1 i Hersted Industripark skal erstattes af boligbyggeri. Visualisering fra lokalplanen.

Gennem selskabet Malervangen ApS købte projektudvikler Anders Refvik Tindbæk i efteråret 2021 ejendommen Malervangen 1 i Hersted Industripark for 34,5 millioner kroner.

Politikerne i kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune besluttede den 13. december 2022 at sætte gang i arbejdet med en ny lokalplan for den 5.000 kvadratmeter store grund.

Nu skal lokalplanen sendes i otte ugers offentlig høring. Det blev besluttet på det seneste møde i kommunalbestyrelsen den 14. maj.

Aktuelt ligger der på grunden en tom kontorbygning fra 1970, og den skal erstattes af boliger.

En tom kontorbygning på Malervangen 1 i Hersted Industripark skal erstattes af boligbyggeri. Visualisering fra lokalplanen.
En tom kontorbygning på Malervangen 1 i Hersted Industripark skal erstattes af boligbyggeri. Visualisering fra lokalplanen.

Lokalplanen fastlægger et maksimalt etageareal på 8.750 kvadratmeter, men derudover rummer det dispositionsmulighed for at forøge etagearealet med op til 165 kvadratmeter.

– Retningslinjen gør det muligt, at den specifikke bebyggelsesprocent i særlige tilfælde kan afviges begrundet i arkitektoniske, miljømæssige, energimæssige eller funktionsmæssige hensyn, sagde formand for Miljø- & Byudvalget, Marianne Burchall (S) på kommunalbestyrelsesmødet, hvor lokalplanen blev sendt i høring.

Stueetagen ud mod Gamle Landevej kan anvendes til erhverv og/eller boligformål, men bygherre forventer ikke at udleje til erhverv, oplyser kommunens forvaltning.

En tom kontorbygning på Malervangen 1 i Hersted Industripark skal erstattes af boligbyggeri. Visualisering fra lokalplanen.
En tom kontorbygning på Malervangen 1 i Hersted Industripark skal erstattes af boligbyggeri. Visualisering fra lokalplanen.

Der lægges op til en bebyggelse i fire-seks etager, og bebyggelsen opføres som karrébebyggelse rundt om et gårdrum. Det meste af bebyggelsen skal udformes med en tredeling i bund, midte og top og den øverste etage skal tilbagetrækkes fra facaden.

Malervangen 1 er et af flere konkrete projekter i forbindelse med omdannelsen af Hersted Industripark. Området ligger i 500-600 meter fra den kommende letbanestation Glostrup Nord – Hersted. Den forventes at åbne i år 2025.

Kommunalbestyrelsen i Albertslund vedtog i 2020 en overordnet plan for omdannelsen af Hersted Industripark til en mere bæredygtig bydel med 12.000 boliger og erhverv.