Niels Jørgen Hansen, administrerende direktør, Tekniq Arbejdsgiverne.
Niels Jørgen Hansen, administrerende direktør, Tekniq Arbejdsgiverne.

I takt med at politikerne begynder at snakke om, hvordan Danmark gradvist skal lukkes op igen på den anden side af coronaudbruddet, er der ifølge Tekniq Arbejdsgiverne også brug for at overveje, hvordan man atter vil sætte gang i aktiviteten i dansk økonomi.

– Genåbningen af Danmark skal også være en genåbning af dansk økonomi, hvor vi ikke blot skal kompensere de coronaramte virksomheder men i højere grad lancere vækstfremmende initiativer, siger Niels Jørgen Hansen, administrerende direktør hos Tekniq Arbejdsgiverne, der repræsenterer 4.300 virksomheder indenfor el, vvs og metal.

Derfor har Tekniq Arbejdsgiverne udarbejdet et forslag til en ”strakspakke” med fokus på energi og klima. En pakke, der rummer initiativer, som både kan gavne klimaet, styrke aktiviteten ude i virksomhederne og skabe en lang række arbejdspladser.

– Vi opfordrer blandt andet til, at man fremrykker aktiviteter og investeringer, der i sig selv er fornuftige og samfundsøkonomiske, og som kan igangsættes med relativt kort frist, siger Niels Jørgen Hansen.

– Det vil være helt oplagt at tage fat på aktiviteter, der under alle omstændigheder bør have en central plads i klima-indsatsen. Vi har i vores forslag peget på tre konkrete områder, der hver især kan have en mærkbar effekt – og give en stor CO2-reducerende effekt til en relativt billig pris, siger Niels Jørgen Hansen.

De tre anbefalede initiativer er:

  • Sæt fart i varmepumpesalget.
  • Optimér bygningsinstallationer.
  • Ban vejen for elbiler.

Derudover peger Tekniq Arbejdsgiverne på en række anbefalinger, som kan hjælpe dansk erhvervsliv godt i gang efter coronakrisen:

  • Giv Landsbyggefonden mulighed for at frigive midler til renovering af almene boliger.
  • Etablér en særlig indsats for at forbedre indeklimaet i skoler, børnehaver og andre offentlige institutioner.
  • Gennemfør en midlertidig forbedring af BoligJobordningen.
  • Indfør en tilskudsordning, der sikrer, at private boliger i forbindelse med ejerskifte lovliggøres/bringes op på en tilfredsstillende energistandard.