Tekniq: Virksomheder drukner i bureaukratisk bøvl

Ny medlemsundersøgelse fra Tekniq Arbejdsgiverne viser, at syv ud af ti virksomheder indenfor el-, vvs- og metalbrancherne mener, at administrative byrder er et stigende problem og spilder tid, der ellers kunne være brugt på at udvikle virksomhederne.

Ifølge en ny medlemsundersøgelse fra Tekniq Arbejdsgiverne, som repræsenterer cirka 4.100 virksomheder indenfor el, vvs og metal, oplever 71 procent af virksomhederne, at administrative byrder og bureaukrati er et stigende problem. Det skriver brancheorganisationen i en pressemeddelelse.

– De mange bureaukratiske krav dræber lysten til at være selvstændig. Og det er yderst problematisk i et land som Danmark, hvor små og mellemstore virksomheder udgør selve rygraden for vores erhvervsliv, siger Maria Schougaard Berntsen, cheføkonom hos Tekniq Arbejdsgiverne, i meddelelsen.

Regeringen præsenterede for nylig – sammen med RV, SF og DF – et initiativ, som skal gøre arbejdsbetingelserne lettere for ikke mindst de små og mellemstore virksomheder, som et led i ”Danmark kan mere I”-aftalen.

– Det er positivt, at der er gode intentioner. Og tilsat automatiseret erhvervsrapportering og et SMV-venligt, digitalt udbudssystem, så var det et skridt i den rigtige retning. For mere digitale og automatiserede løsninger er en god vej at gå. Men vi skal gøre endnu mere, end det der er i pipelinen fra regeringen lige nu, hvis vi skal have gjort op med mange års bureaukratisk efterslæb overfor erhvervslivet, siger Maria Schougaard Berntsen.

Behovet for konkret handling understreges også af, at næsten syv ud af ti virksomheder i Tekniq Arbejdsgivernes medlemsundersøgelse oplever, at de administrative opgaver sluger tid, som ellers kunne være brugt på at udvikle virksomhederne.

– Danske virksomheder skal leve af deres evne til hurtig omstilling og hele tiden at være på forkant med ikke mindst den teknologiske udvikling. Og det bliver alt andet lige noget vanskeligere at finde tid og ressourcer til det, hvis hverdagen går med at udfylde skemaer, understreger Maria Schougaard Berntsen.