Administrerende direktør i Davidsen Koncernen, Henrik Clausen. Foto: PR.
Administrerende direktør i Davidsen Koncernen, Henrik Clausen. Foto: PR.

Efter flere år med et historisk højt aktivitetsniveau i byggebranchen bød 2023 på en generel nedgang i markedet.

Det mærkede man også hos Davidsen Koncernen, som havde en omsætning på 3,19 milliarder kroner mod 4,16 milliarder kroner året før.

Resultatet før skat lød i 2023 på 58 millioner kroner mod et resultat på 165 millioner kroner i 2022.

Trods nedgang på både top- og bundlinje, så er det et tilfredsstillende resultat, lyder det fra administrerende direktør i Davidsen, Henrik Clausen.

– Som resten af branchen har vi været ramt af svære markedsvilkår og en generel nedgang i byggeriet. Mens renoveringsmarkedet har været nogenlunde stabilt, er det især nybyggeri og byggeri af parcelhuse, som har været hårdt ramt i 2023, og hvor vi har været særlig eksponeret. Set i lyset af den nedadgående tendens i 2023 vil vi betegne årsregnskabet som tilfredsstillende, udtaler Henrik Clausen i en pressemeddelelse.

– Den dalende byggeaktivitet kom ikke som nogen overraskelse. Derfor havde vi allerede fra starten af året reduceret vores omkostninger betragteligt og lagt en stærk kundefokuseret plan med lancering af en række bæredygtighedstiltag, sortimentsopgraderinger og endnu flere kurser og arrangementer for vores kunder.

Forretning er gearet til nye markedsforhold

I 2023 gennemførte Davidsen sidste del af den strategiske transformation mod et stærkere B2B fokus, hvilket blandt andet betød en sammenlægning af to webshops samt udfasning af havemøbler og udelivsprodukter i koncernens 23 forretninger.

Ifølge Henrik Clausen har det været en vigtig prioritering for at være rustet til, når markedssituationen forventes igen at vise positive takter.

– I Davidsen tror vi på en langsigtet værdiskabelse. Derfor bød 2023 på flere strategiske tiltag, der gør, at vi nu står med en endnu skarpere profil, der retter sig mod erhvervskunder og de semiprofessionelle gør-det-selv kunder, fortæller han.

– Det er sket med en forventning om, at vi inden for de kommende 12 måneder begynder at se en forbedring af de nuværende markedsvilkår med en stabilisering henimod slutningen af året, hvor vi allerede nu kan sige, at vi står stærkt, siger Henrik Clausen.

Henrik Clausen tilføjer, at det finske handelsselskab Kesko med købet af aktiemajoriteten skaber yderligere grobund for vækst og en udvikling af de kommende års ambitiøse planer. Det skal være med til at styrke Davidsens position på det danske marked.

Davidsen Koncernen – Årsrapport 2023

Resultat (millioner kroner) 2023 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning 3.185 4.156 3.835 3.348 2.306
Bruttofortjeneste 543 691 726 590 392
Resultat af ordinær primær drift 62 167 209 113 36
Resultat af finansielle poster -4 -5 -7 -6 -6
Resultat før skat 58 165 203 108 30
Årets resultat 44 128 159 84 22
Balance (millioner kroner)
Balancesum 1.450 1.642 1.511 1.189 1.118
Investeringer i materielle anlægsaktiver 55 156 68 38 35
Egenkapital 576 538 388 223 142
Nøgletal (procent)
Overskudsgrad 1,9 4,1 5,5 3,4 1,6
Soliditetsgrad 39,7 32,8 25,7 18,8 12,7
Soliditetsgrad inklusive ansvarlige lån 50 43,4 38,3 34,7 29,7
Forrentning af egenkapital 7,9 27,7 52 46 10,5
Dækningsgrad 22,8 22,2 25,1 24,3 23,5
Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede 853 954 975 936 732

Nedslagspunkter i 2023

  • Det finske handelsselskab Kesko annoncerer, at man har lavet en aftale om at købe aktiemajoriteten i Davidsen Koncernen.
  • Udvidelse af håndværkerbutikken i Vejle med en fordobling af butiksarealet til 1.000 kvadratmeter og med 200 kvadratmeter solceller på taget.
  • Udvidet og moderniseret afdeling i Nuuk med ny trælasthal på 600 kvadratmeter og ansættelse af flere specialiserede byggeteknikere.
  • Sammenlægning af Davidsenshop.dk og Davidsen.dk.

Kilde: Davidsen Koncernen.