Foto: Danmarks Tekniske Universitet (DTU).
Foto: Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

I år har 9 procent flere end sidste år søgt om optagelse på en uddannelserne på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Sidste år var der 6.827 ansøgere mod 7.474 i år, hvoraf 2.950 har en DTU-uddannelse som førsteprioritet. Det skriver uddannelsesinstitutionen i en pressemeddelelse.

Ifølge DTU afspejler udviklingen sig dog ikke i optagelsestallene. I år kan DTU nemlig kun tilbyde studiepladser til 2.283 unge mod 2.346 i 2022.

På grund af den politiske aftale Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark er DTU blevet pålagt at reducere antallet af studiepladser fra 2022 til 2023 og skal fortsat reducere frem mod 2030.

– Det ærgrer mig, at det nu er blevet endnu sværere at komme ind på DTU, og at den udvikling vil fortsætte. Samfundets og erhvervslivets efterspørgsel på ingeniører er stigende, og vi kommer til at mangle tusindvis af dem, når der skal leveres løsninger på nogle af de store udfordringer som for eksempel den grønne omstilling, udtaler bachelordekan, Lars D. Christoffersen.

DTU har valgt at friholde civilingeniøruddannelserne og kan på grund af to nyoprettede uddannelser og en udvidelse af studiepladserne til DTU’s største uddannelsesretning i General Engineering tilbyde studiepladser til 1.447 civilingeniørstuderende mod 1.381 sidste år.

De færre studiepladser er fordelt blandt diplomingeniøruddannelserne, hvilket betyder, at flere studieretninger nu er fyldt op og lukker med højere adgangskvotienter. Der er således tilbudt studieplads til i alt 836 nye diplomingeniørstuderende mod 965 sidste år.

– DTU er sat i verden for at uddanne dygtige ingeniører. Derfor er vi gået konstruktivt ind i arbejdet med at levere bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark. Jeg synes, at vi har fundet gode løsninger på udflytning af studiepladser, og vi har oprettet nye digitale uddannelser, som man kan tage, uanset, hvor man bor i landet. Men jeg kan ikke se, hvordan det bidrager til bedre muligheder at skære i antallet af ingeniørstuderende. Og da slet ikke nu, hvor efterspørgslen i samfundet – og blandt de unge – er stigende, udtaler Lars Christoffersen.

Ledige pladser på fire uddannelsesretninger

Der er fortsat ledige pladser på den nye digitale bachelor i Teknologi, DTU’s to arktiske diplomingeniøruddannelser i Sisimiut i Grønland og diplomingeniøruddannelsen i Elektrisk Energiteknologi.

Fra fredag den 28. juli vil det via dtu.dk være muligt at søge om optagelse på en af de fire uddannelsesretninger. Studiepladserne kan søges til og med den 7. august, og nye studerende vil få besked senest den 15. august.

Mandag den 28. august er der semesterstart og første undervisningsdag for alle DTU-studerende.

Kilde: DTU.