Claus Mathisen, administrerende direktør i Urban Partners. Foto: PR.
Claus Mathisen, administrerende direktør i Urban Partners. Foto: PR.

Urban Partners, et dansk investerings- og udviklingsselskab med knap 150 milliarder kroner under forvaltning, har rejst mere end 27 milliarder kroner i en ny fond, NSF V, som skal investeres gennem selskabets ene forretningsben, ejendomsinvestoren NREP. Det fremgår af en pressemeddelelse.

Størstedelen af kapitalen kommer fra eksisterende Urban Partners-investorer og er sammensat bredt på tværs af blandt andet pensionsfonde, forsikringsselskaber og statslige investeringsfonde.

– Jeg er stolt af, at så mange af vores eksisterende investorer viser os den store tillid og opbakning i den nye fond; og særligt set i lyset af den globale økonomiske usikkerhed, der stadig ulmer. NSF V blev overtegnet med knap 4,5 milliarder kroner og overgik alle vores forventninger, siger Claus Mathisen, som netop er tiltrådt som administrerende direktør i Urban Partners efter at have arbejdet i NREP i 15 år – fem af dem som administrerende direktør.

Fire forretningsben

Urban Partners består af fire forretningsben; en ejendomsudvikler (NREP), en venturekapitalfond (2150), et finansieringsselskab (Velo Capital) og en ny privat kapitalfond med fokus på skalering af vækst virksomheder (Luma Equity). De arbejder hver med fondsstrukturer, der til dato har rejst kapital fra både danske og internationale institutionelle investorer. Fællesmålet er at øge Urban Partners’ samlede portefølje til 375 milliarder kroner over de næste fem år.

– Vi har i dag knap 150 milliarder kroner under forvaltning, som investeres i bæredygtig byudvikling, der løser de sociale, økonomiske, sundhedsmæssige og miljømæssige udfordringer, byerne står over. Vores ambition er at skabe bedre byer med særligt fokus på at sætte skub i CO2-reduktionen gennem målrettet investering i bæredygtige initiativer. Det gør vi blandt andet gennem målrettet fondsarbejde og -udvikling samt stærke globale samarbejder, der styrker og bakker op om væres bæredygtige ambitioner, siger Claus Mathisen.

Urban Partners rejser selvstændige fonde inden for de fire forretningsben, hvor NSF V er den femte og største fond i NREP’s NSF-fondserie. En tredjedel af den nye fonds kapital er indtil videre blevet investeret i 33 forskellige projekter i de nordiske lande samt Tyskland. Og de fremtidige investeringer vil følge samme spor, fortæller Rune Kock, der netop er tiltrådt som administrerende direktør i NREP.

– Med NSF V demonstrerer vi en så stor skala, at NREP for alvor kan være med til at skabe meningsfuld forandring med mennesker og miljø i fokus og dermed fortsætte den positive udvikling, vi har haft de seneste to årtier. Vi kan endnu en gang opskalere og forhåbentligt være et godt eksempel for industrien på, hvordan skarpe strategier og solid velvilje for alvor kan skabe forandring, siger Rune Kock.

– For at løse de urbane udfordringer, må vi gentænke den måde, vi bygger og bor på i dag. Derfor udvikler vi hele tiden nye bæredygtige boformer baseret på cirkulære værdikæder, der i højere grad passer til den måde, vi mennesker bor og lever på i dag. Vores investeringer vil fortsat være i de nordiske lande samt Tyskland og Polen inden for vores nuværende hovedsegmenter; boliger, logistik, plejehjem og kontorer. Vi ønsker at skabe værdi for alle interessenter ved at investere med mennesker og miljø i fokus. Samtidig viser vi også, at man godt kan gå all-in på bæredygtighed og stadig bevare, endda styrke, sin kommercielle levedygtighed, uddyber han.

Om Urban Partners

Urban Partners, som har knap 150 milliarder kroner under forvaltning, er et ledende dansk investerings- og udviklingsselskab stiftet i 2005. Selskabet består af fire forretningsben: ejendomsinvestoren NREP, venturekapitalfonden 2150, finansieringsselskabet Velo Capital og den nye private kapitalfond Luma Equity. De fire kombinerer viden og erfaring inden for hhv. bæredygtig ejendomsinvestering og byudvikling, investering i bæredygtig teknologi, finansiering og kapitalrejsning til bæredygtig byudvikling. Urban Partners har en målsætning om at blive en verdensledende investor indenfor fremmelsen af bæredygtige byer.

Om NREP

NREP er en dansk ejendomsinvestor og byudvikler, som investerer, udvikler, administrerer og innoverer for at skabe bedre og mere bæredygtige ejendomme. Virksomheden blev grundlagt i 2005 på den simple idé, at ejendomme er klar til en forandring, som skal drives ved at forbedre det byggede miljø til fordel for kunder, fællesskaber og byer. NREP er pioner inden for bæredygtig ejendomsinvestering og har forpligtet sig til at lede og fremskynde vejen mod en CO2-neutral ejendomsindustri i hele Norden, blandt andet gennem ambitionen om en CO2-neutral ejendomsportefølje i 2028. NREP forvalter i dag aktiver for cirka 135 milliarder kroner.

Kilde: Urban Partners og NREP.