Barfoed Group lander et resultat på 938 millioner kroner i 2021. Året var præget af stor aktivitet med blandt andet byggeriet af Munkebjerg Park, som ses på billedet.
Barfoed Group lander et resultat på 938 millioner kroner i 2021. Året var præget af stor aktivitet med blandt andet byggeriet af Munkebjerg Park, som ses på billedet.

Barfoed Group fortsatte i 2021 de foregående års fremgang på både top- og bundlinje, lyder det i en pressemeddelese fra selskabet. Resultatet af ejendomsdriften før finansiering blev på 320 millioner kroner mod 310 millioner kroner i 2020, mens resultatet efter finansiering blev på 159 millioner kroner. Det var dermed 23 millioner kroner større end i 2020.

Årets resultat blev på 938 millioner kroner mod 363 millioner kroner året før. Den gevaldige stigning i resultatet kan i høj grad henføres til værdiregulering af selskabets ejendomme med 777 millioner kroner.

“Værdireguleringen af ejendommene er et resultat af en justering af priser til et marked, hvor investorernes krav til afkast for flere ejendomstyper har været faldende på trods af stigende renter i den sidste del af året”, skriver Barfoed Group i pressemeddelelsen.

Resultatet betyder sammen med en forbedring af selskabets rentesikringsinstrumenter, at egenkapitalen ultimo 2021 udgjorde 3,2 milliarder kroner.

– Jeg er meget tilfreds med regnskabet, og 2021 var et travlt år med opstart af flere større byggerier i Odense, men takket være den rigtige strategi om at bygge og vedligeholde i høj kvalitet sammen med en meget stor indsats af koncernens 120 medarbejdere, så indfrier vi alle vores mål for året, udtaler koncerndirektør i Barfoed Group, Frederik Barfoed, i meddelelsen.

Selskabet havde i 2021 samlede lejeindtægter på 458 millioner kroner, hvilket er en stigning på tre procent i forhold til året før.

“Stigningen i lejeindtægter er et resultat af et fortsat stort fokus på optimering af selskabets lejemål, hvorved både sikres de eksisterende lejeindtægter samtidig med, at der skabes basis for en fortsat positiv udvikling i de samlede lejeindtægter”, skriver Barfoed Group.

Den gennemsnitlige tomgangsleje var i 2021 på 3,1 procent, hvilket er på niveau med året før. Tomgangen var ifølge Barfoed Group primært i enkelte af selskabets strøgejendomme i København, hvor et færre antal turister medførte problemer for nogle butikker. I 2022 er den udviklingen indtil videre vendt, og der er indgået nye lejekontrakter på flere af disse lejemål. Interessen for både kontor- og retail lejemål er tilbage på samme niveau som før coronakrisen, lyder det fra Barfoed Group.

Høj aktivitet i 2021

Ifølge pressemeddelelsen var 2021 præget af tre store igangværende byggerier med byggeri af i alt 433 bolig- og erhvervslejemål i Odense.

Den første del af byggeriet på Munkebjerg Park er allerede afleveret til lejerne, og alle 184 boliger var udlejede lang tid før indflytningstidspunktet den 1. maj. Der afleveres samme sted yderligere 63 boliger til de kommende lejere per 1. juni.

På Christians Park er udlejningen af 138 boliger til indflytning den 1. september startet, og på nuværende tidspunkt er mere end halvdelen af de nye boliger blevet udlejet.

Barfoed Group startede i 2021 ligeledes opførelsen af August Have i det centrale Odense med 46 studieboliger, der ventes klar til indflytning 1. september 2022. Udlejningen sættes i gang 15. juni, og Barfoed Group melder om stor forhåndsinteresse.

Fortsat høj byggeaktivitet i 2022

Udover færdiggørelsen af de tre store byggerier byder 2022 på gennemgribende renoveringer af flere strøgejendomme i Odense, hvor der blandt andet etableres nye lokaler ved en udvidelse af ejendommen Vestergade 3 til herretøjsbutikken Ulrik Storm. Samtidig er ombygningen af Vestergade 1 i fuld gang til restaurationskæden Det Glade Vanvid, der ejes af Brdr Koch fra Aarhus.

Der gennemføres omfattende ombygninger af flere centrale ejendomme i Kongensgade Odense, Østergade København og Danmarksgade i Fredericia. Barfoed Group opfører ligeledes 56 nye rækkehuse i bydelen Munkebjerg Park til en projektsum på 175 millioner kroner med opstart omkring den 1. juni 2022.

– Vi er naturligvis opmærksomme på prisstigninger i byggeriet, og projekterne vurderes grundigt inden de igangsættes, og skulle prisstigninger fortsætte de kommende år, så kan det overvejes at udskyde dem til et senere tidspunkt, hvor det giver bedre mening at gennemføre dem, udtaler Frederik Barfoed.