Velkendt udvikler vil omdanne sjællandsk industrigrund til boligområde

Der er i forvejen gang i udviklingen af Spæncom-grunden i Tune, og nu skal endnu en industriejendom i området omdannes til boligområde.

AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Sidste år købte Core Bolig X to adresser med de sigende navne Industrilunden 1 og 3 i Tune for 42,5 millioner kroner.

Udviklingsselskabet overtog de to matrikler i februar 2023, og kort efter landede en anmodning om en ny lokalplan for den 16.200 kvadratmeter store industrigrund hos forvaltningen i Greve Kommune.

Derfor besluttede politikerne i Plan- og Tryghedsudvalget i maj 2023 at sætte gang i planarbejdet, og nu er et lokalplanforslag sendt i ni ugers offentlig høring.

Lokalplanen skal give mulighed for, at der kan bygges i alt 68 seniorvenlige boliger på grunden.

Der skal efter planen bygges 12 rækkehuse og omkring 56 lejligheder i et to etager højt og 6.480 kvadratmeter stort nybyggeri i en opdelt hesteskoform. Der etableres vejadgang fra Lundevej.

“Inspirationen til boligområdets udtryk er hentet fra den engelske havebystil, som giver en menneskelig skala i bebyggelsen samt hyggelige gård- og haverum med et overordnet grønt udtryk”, fremgår det af lokalplanforslaget.

“I midten af boligområdet findes fælles grønne opholdsarealer med fælleshus, legeområde og naturpræget beplantning”, fremgår det videre.

Området er i dag et erhvervsområde, men det blev udlagt til boligområde med Greves Kommuneplan 2021-2033. Lokalplanforslaget er derfor i overensstemmelse med kommuneplanen.

Aktuelt ligger der en større industribygning fra 1977 og en mindre lagerbygning fra 1982 på grunden. De skal rives ned, ligesom en telemast skal fjernes for at gøre plads til de nye boliger.

Grunden ligger i øvrigt tæt på Netto og Spæncom-grunden, der i 2015 blev solgt til Bach Gruppen, som efterfølgende har stået bag et omstridt boligprojekt.