Situationsplan fra et indstillingsbilag.
Situationsplan fra et indstillingsbilag.

Boligområdet Nørager og Søstjernevej i Sønderborg blev i december 2020 udpeget til et omdannelsesområde. Sønderborg Kommune og Sønderborg Andelsboligforening (SAB) blev forpligtet til at udarbejde en udviklingsplan for området for at sikre, at antallet af almene familieboliger i området vil blive reduceret inden 2030.

Byrådet i kommunen godkendte den i maj 2021 udviklingsplanen for området, og den blev efterfølgende godkendt i Indenrigs- og boligministeriet i juni 2021.

Planen indebærer, at andelen af almene familieboliger vil blive reduceret til 60 procent. De nuværende boligblokke i Nørager skal nedrives og omdannes til 48 almene rækkehuse og 30 private rækkehuse. Det kræver dog en ny lokalplan, og den blev så godkendt af byrådet den 30. november 2022.

– Nye boligformer skal tiltrække andre borgere og skal være med til at nedbringe blandt andet kriminaliteten og bidrage til, at området mere naturligt falder ind i bybåndet, sagde formand for Teknik-, By- og Boligudvalget, Kirsten Bachmann fra Slesvigsk Parti på byrådsmødet.

I udviklingsplanen for området arbejdes der ifølge referatet fra byrådsmødet ud fra principperne, om at skabe et nyt blandet boligområde med både eksisterende private parcelhuse, nye private rækkehuse og nye almene rækkehuse.

“Der er hentet inspiration i det nyudviklede boligområde Lindehaven, som også er et blandet boligområde med flere forskellige boligtyper”, fremgår det af referatet.

På tværs af landet har byrådsmedlemmer fra Enhedslisten været skeptiske over for de mange nedrivninger af almene boliger, der udspringer af en Christiansborg-aftale om, at andelen af almene familieboliger i de såkaldte ghettoområder skal nedbringes til 40 procent inden 2030. Også i Sønderborg er Enhedslisten modstandere er nedrivningerne.

– I Mjølnerparken er man nu nået til EU-Domstolen med en anmodning om at få denne ghettolov taget af bordet, fordi den diskriminerer mennesker med anden etnicitet. Når den når dertil, så er det også fordi, at der er noget om snakken, sagde formand for Natur-, Klima- og Miljøudvalget, Asger Romme Andersen (Ø), på byrådsmødet og opfordrede til, at man i stedet afventer en dom fra EU-Domstolen.

Selvom han mødte forståelse for synspunktet fra blandt andre borgmester Erik Lauritzen (S), stod dog alene med sin modstand mod lokalplanen. Den blev derfor godkendt, og den fysiske omdannelse af Nørager forventes påbegyndt i 2024 og afsluttet i 2027, fremgår det af referatet fra byrådsmødet.