Sønderborg Kommune opretter en ny pulje til istandsættelse af facader på bygninger i Gråstens bymidte. Foto: PR.
Sønderborg Kommune opretter en ny pulje til istandsættelse af facader på bygninger i Gråstens bymidte. Foto: PR.

Nu får bygningsejere i Gråstens bymidte mulighed for at søge om støtte til renovering af facader.

Teknik-, By- og Boligudvalget i Sønderborg Kommune har godkendt, at der oprettes en pulje til istandsættelse af facader i Gråsten bymidte. Det skriver Sønderborg Kommune i en pressemeddelelse.

Udvalget har samtidig godkendt en ny lokalplan for Gråstens bymidte.

– Med den nye lokalplan styrker vi Gråstens bymidte som samlingspunkt og kulturbymidte. Og det skal den nye pulje støtte op om, så vi sikrer, at de kulturhistoriske bygninger i bymidten bevares, udtaler formand for Teknik-, By- og Boligudvalget Kirsten Bachmann fra Slesvigsk Parti.

I 2022 godkendte Byrådet en bystrategi for Gråsten, Rinkenæs og Egernsund. Strategien fremhæver blandt andet et behov for at styrke Gråstens bymidte.

Byrådet har aftalt, at der årligt afsættes 2 millioner kroner til realiseringer af kommunens bystrategier, og der afsættes herfra 500.000 kroner til den nye pulje, mens 750.000 kroner kommer fra statens bymidtepulje. Den samlede pulje til istandsættelse i Gråsten bliver på 1,25 millioner kroner.

– Vi inviterer nu bygningsejerne til at søge puljen, så de kan være med til at styrke og bevare kulturmiljøet i Gråsten bymidte, siger Kristian Beuschau (S), der er næstformand for Teknik-, By- og Boligudvalget.

Lokalplanen sætter blandt andet rammerne for, hvordan handelslivet i fremtiden skal koncentreres i bymidten og hvor, der vil være mulighed at omdanne tomme lokaler til bolig.

Lokalplanen er således en konsekvens af, at politikerne i kommunen i slutningen af 2022 nedlagde et såkaldt §14-forbud mod at ændre anvendelsen af stueetagen i ejendommen på Slotsgade 1 til boligformål.

Når puljen åbner i løbet af juni 2024, vil bygningsejere inden for puljens områdeafgræsning få besked i e-Boks. Der vil kunne søges digitalt via kommunens hjemmeside, hvor vilkår og retningslinjer for at komme i betragtning til tilskud også vil fremgå.

Pulje til istandsættelse af facader i Gråsten

  • Der kan gives tilskud til istandsættelse og renovering af facader, der vender ud mod Torvet, Jernbanegade, Ringgade, Nygade samt dele af Borggade, A. D. Jørgensensgade, Slotsgade, Fredensgade og Kongevej.
  • Bygningerne skal være fra før 1960 samt have høj eller middel bevaringsværdi, bevaringsinteresse eller underbygge kulturmiljøet.
  • Tilskuddet kan maksimalt udgøre en tredjedel af udgifterne, og en ejendom kan maksimalt få 100.000 kroner i tilskud indenfor to år.
  • Der gives tilskud til istandsættelse eller renovering af bygningers mur, vinduer, døre, udsmykning, karnapper, altaner med videre.

Når puljen åbner i løbet af juni 2024, vil bygningsejere indenfor puljens områdeafgræsning få besked i e-Boks.

Der vil kunne søges digitalt via kommunens hjemmeside, hvor vilkår og retningslinjer for at komme i betragtning til tilskud også vil fremgå.

For nærmere information kan man kontakte kommunens By og Landskab på by-landskab@sonderborg.dk.

Læs mere om områdeafgrænsningen og retningslinjerne for puljen her.

Kilde: Sønderborg Kommune.