Carl Ejler Rasmussen & Co. fik overskud på 107 millioner kroner i 2021. Foto: Google.
Carl Ejler Rasmussen & Co. fik overskud på 107 millioner kroner i 2021. Foto: Google.

Carl Ejler Rasmussen & Co. fik i 2021 et markant overskud. Ifølge Nordjyske skyldes overskuddet i høj grad, at selskabet valgte af flytte hovedkontoret fra København til Aalborg.

I den forbindelse blev det tidligere hovedkontor på Amaliegade 13 i København nemlig solgt for 103 millioner kroner til Pasternak Jørgensen Mangement. Dermed realiserede selskabet ifølge Nordjyske en gevinst på 37 millioner kroner.

– Salget har naturligvis påvirket vores bundlinje meget positivt i 2021, siger administrerende direktør Elsebeth K. Jungersen fra Carl Ejler Rasmussen & Co.

Overskuddet endte i 2021 på 107 millioner kroner efter skat mod knap 99 millioner kroner året før. Før skat lød resultatet i 2021 på knap 138 millioner kroner mod godt 123 millioner kroner i 2020.

Koncernens balance per 31. december 2021 udviser en egenkapital på 932 millioner kroner. Koncernens investeringsejendomme er blevet værdireguleret med knap 85 millioner kroner mod godt 74 millioner kroner sidste år. Heri indregnes der i året realiseret avance på lidt under 45 millioner kroner mod 9 millioner kroner sidste år. Koncernens bolig- og erhvervslejemål er fuldt udlejede.

Forretningsområderne for Carl Ejler Rasmussen & Co.-koncernen har i det forløbne år primært bestået i investering i porteføljeejendomme i Danmark, Polen, Portugal og USA, fremgår det af ledelsesberetningen. Investeringerne foretages gennem en række datterselskaber med en konservativ gearing af egenkapitalen. Samlet har koncernens investeringsejendomme en bogført værdi på 1 milliard kroner.

I 2022 forventes et et resultat før værdiregulering af investeringsejendomme på niveau resultatet i 2021.

Ifølge Nordjyske vil Carl Ejler Rasmussen & Co. i de kommende primært have fokus på Aalborg-området. Koncernen købte ved årskiftet det gamle Urban-bryggeri for 80 millioner kroner, og aktuelt er Carl Ejler Rasmussen & Co. blandt andet ved at udvikle et helt nyt boligkvarter ved Gigantium.