Plan for 260 nye boliger ved Gigantium får ny tur i møllen

En lokalplan for 200 kollegieboliger og 60 lejligheder ved Einsteins Boulevard og Willy Brandts Vej ved Gigantium i Aalborg har været i høring. Nu aflyses den, og en ny plan er på vej.

I Aalborg skal By- og Landskabsudvalget behandle to lokalplaner for nye boliger på et ubebygget areal mellem Einsteins Boulevard, Willy Brandts Vej og Bertil Ohlins Vej ved Gigantium. Den ene plan har allerede været i høring, men den skal aflyses og erstattes af en ny plan, hvor der er foretaget enkelte mindre rettelser.

Det skyldes ændringer i administrationens praksis som følge af advokatundersøgelsen vedrørende de meget omtalte udbygningsaftaler.

Det 17.000 kvadratmeter store lokalplanområde er en del af det nye bykvarter ved navnet ”Universitetskvarteret”, som er et 42 hektar stort fremtidigt byudviklingsområde omkring Gigantium.

Området skal efter planen rumme 200 kollegieboliger samt 60 lejligheder i bebyggelse i tre-seks etager. Ifølge Nordjyske står ejendomsmatador Carl Ejler Rasmussen via selskabet Ceraco bag projektet, der udgør første del af det nye byområde.

– Vi opfører de forskellige etaper med henblik på at sælge dem til en investor. Men vi bygger ikke noget, som vi ikke vil være trygge ved at eje selv, fortalte Carl Ejler Rasmussen i sommeren 2021 til Nordjyske.

Ud mod Willy Brandts Vej opføres to bebyggelser i karrélignende strukturer i fire-seks etager. I den sydlige del af området etableres punkthuslignende bebyggelser fordelt på to små klynger ud mod Bertil Ohlins Vej, hvor den kommende Plusbus kommer til at køre. Boligerne ud mod Bertil Ohlins Vej opføres ligeledes i fire-seks etager.

Mellem alle boligbebyggelserne opføres et parkeringshus midt i området. Det kan etableres i flere dæk, og tagfladen skal indrettes til ophold og leg, fremgår det af lokalplanen.

I planen tænkes der dog ikke kun i mursten og beton. Det er nemlig meningen, at det nye bykvarter skal være grønt.

“For at skabe en grøn og frodig bydel er det væsentlig, at der etableres mange træer og grønne arealer og nicher i videst mulig omfang, og hvor der ikke skal bygges, og hvor træerne kan få lov at vokse sig store og robuste”, lyder det i lokalplanen.

“Einsteins Boulevard skal udvikles til en grøn boulevard med et markant grønt og gennemgående udtryk der skaber en homogen og harmonisk oplevelse”, lyder det videre.

Samlet set giver lokalplanen mulighed for 18.000 kvadratmeter bebyggelse foruden parkeringshuset. Der er ikke fastsat et maksimalt etageareal for parkeringshuset, men det må højst omfatte 900 kvadratmeter per etage, og det må maksimalt opføres med facadehøjder på syv meter målt fra omkringliggende terræn, fremgår det af lokalplanen.

By- og Landskabsudvalget skal den 2. juni tage stilling til, om lokalplanforslaget for det nye bykvarter skal sendes i otte ugers offentlig høring.