Ifølge en pressemeddelelse fra Clever og PFA er antallet af elbiler på de danske veje fordoblet i 2022. Alene i november var knap hver fjerde nyregistrerede personbil en elbil, skriver parterne, som på den baggrund har indgået aftale, om at udrulle 1.400 ladepunkter på flere af pensionsselskabets erhvervs- og boligejendomme i hele landet. Ejendommene ligger i byer som København, Aarhus, Odense, Risskov, Vejle, Slagelse, Birkerød og Hillerød.

– I PFA investerer vi hvert år millioner i at renovere og bygge ejendomme, der lever op til høje standarder indenfor bæredygtighed, og nu tager vi skridtet videre og rykker klimaindsatsen ud på parkeringspladserne for at imødekomme behovet for flere ladestandere i Danmark. Aftalen med Clever er godt i tråd med vores målsætning om at nedbringe CO2-udledningen fra vores investeringer med 29 procent inden 2024, udtaler Michael Bruhn, ejendomsdirektør i PFA, i meddelelsen.

PFA er Danmarks største ejendomsinvestor og ejer mere end 5.000 lejligheder og 80 kontorejendomme i hele Danmark. Pensionskassens samlede ejendomsinvesteringer udgør mere end 100 milliarder kr., og der bliver investeret i forskellige ejendomstyper- og segmenter.

Aftalen med Clever betyder, at 15 procent af alle PFA Ejendommes parkeringspladser i fremtiden bliver dedikeret til elbiler. Til sammenligning udgør elbiler 3,5 procent af den danske bilpark i dag.

– I Clever mener vi, at elbilen skal være folkelig og for alle, og derfor opsætter vi også ladestandere der, hvor elbilisterne er – uanset om du er på arbejde eller bor i lejlighed og ikke har mulighed for egen ladeboks, udtaler Clevers direktør, Casper Kirketerp-Møller.

Clever skal som led i aftalen stå for alt fra installation, servicering og daglig drift af ladebokse på en række af PFA’s ejendomme.

Et antal af ladepunkterne vil være forbeholdt til lejere i PFA’s erhvervsejendomme, mens der arbejdes på at gøre de resterende ladepunkter tilgængelige for offentligheden.

Alle 1.400 ladepunkter forventes idriftsat inden udgangen af 2025.

Fakta

  • Antallet af elbiler i Danmark rundede 106.000 i november 2022.
  • Ifølge Danmarks Statistik er der 2,79 millioner personbiler indregistreret i Danmark per 1. november 2022
  • PFA Ejendomme råder over cirka 9.300 parkeringspladser
  • Alle PFA Ejendommes nybyggerier bæredygtighedscertificeres med DGNB Guld.