Kort over de udbudte parker samt eksisterende havvindmølleparker i Danmark: Energistyrelsen.
Kort over de udbudte parker samt eksisterende havvindmølleparker i Danmark: Energistyrelsen.

I dag går startskuddet til, at Danmark kan få seks nye havvindmølleparker, når Energistyrelsen sætter gang i udbuddene i både Nordsøen, Østersøen og Kattegat i gang.

Det skriver Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse.

Havvindemølleparkerne skal bidrage til den grønne omstilling, nationens sikkerhed og gøre Danmark uafhængig af russisk gas, lyder det fra ministeriet.

Udbuddene er i områderne Nordsøen I, Kattegat, Kriegers Flak II og Hesselø. Det sker som opfølgning på den politiske aftale om udbudsrammer fra foråret 2023.

Parkerne skal levere mindst 6 gigawatt, og der er som noget nyt frihed til at opstille så meget havvind på de udbudte arealer som muligt. Udnytter markedet friheden til at optimere arealanvendelsen, kan det resultere i etableringen af 10 gigawatt havvind eller mere.

Mens noget af energien kan bruges i danske og europæiske stikkontakter kan andet understøtte det potentiale, Danmark har for at eksportere grøn brint til at omstille for eksempel transporten og industrien.

– Endelig kan vi trykke på knappen og åbne for Danmarkshistoriens største havvindsudbud. Med møller i hundredvis ruster vi os mod Putins sorte gas, og Danmark er i dag kommet tættere på at blive Europas grønne kraftcenter, udtaler klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M).

– Når møllerne snurrer, kan vi dække hele Danmarks strømforbrug med grøn strøm – og vi kan producere brint og grønne brændstoffer til skibe og fly.

Virksomhederne skal nu byde på parkerne med en pris på, hvad de vil betale over 30 år til staten om året. Vinderen vinder retten til at etablere havvind på arealet. Derudover kommer staten til at have et medejerskab på 20 procent af de seks kommende havvindmølleparker.

Etablering af havvind i den her skala indebærer meget store investeringer og tusindvis af grønne arbejdspladser. En havvindmøllepark på 1 gigawatt forventes at kræve anlægsinvesteringer på cirka 16 milliarder kroner og ifølge tal fra branchen fra 2020, vil en havvindmøllepark på 1 gigawatt kræve cirka 9.500 personer (årsværk). Dog vil ikke alle arbejdspladserne være i Danmark.

Fakta

  • Der udbydes 6 gigawatt med mulighed for overplantning. Det betyder, at der er frihed til at etablere mere end minimumskapaciteten på 6 gigawatt, potentielt 10 gigawatt havvind eller mere.
  • Danmarks havvindmølleparker har i dag en kapacitet på 2,7 gigawatt.
  • Det estimeres, at en havvindmøllepark på 1 gigawatt medfører anlægsinvesteringer på cirka 16 milliarder kroner.
  • Der indføres en række adgangskrav, der skal sikre øget bæredygtighed og social ansvarlighed i projekterne.
  • De 6 gigawatt havvind udbydes uden støtte og med en årlig koncessionsbetaling som betalingsmodel. Det indebærer, at tilbudsgiverne deltager i udbuddene ved at tilbyde en fast årlig koncessionsbetaling til staten over 30 år for retten til at benytte havarealet.
  • Koncessionsbetalingen kombineres med et statsligt medejerskab på 20 procent, som indebærer, at staten bliver minoritetsejer i hver af de udbudte havvindmølleprojekter.

Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.