Ingeniører: Danmarks transportinfrastruktur mangler en plan

I dag lancerer Foreningen af Rådgivende Ingeniører rapporten "State of the Nation 2024| Transportinfrastruktur".

Hvert fjerde år præsenterer Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) en analyse af Danmarks infrastruktur i State of the Nation rapporterne.

I år udkommer rapporten for femte gang, og i dag udkommer delrapporten om transportinfrastrukturen.

Ifølge en pressemeddelelse fra FRI peger rapporten på en række problemer med tilstanden af især de kommunale veje og jernbanenettet.

Det altoverskyggende problem er manglen på en samlet og bæredygtig mobilitetsplan for Danmark, mener Henrik Garver, der er administrerende direktør i FRI.

– Vi har en investeringsplan for infrastrukturen frem mod 2035 til over 100 milliarder kroner. Det er godt. Men jeg så gerne, at vi i Danmark havde en overordnet mobilitetsplan, så investeringerne i vores infrastruktur i fremtiden tog afsæt I, hvordan vi ønsker at styrke mobilitet i samfundet. Det bør være en ambition, så de infrastrukturinvesteringer, der skal lægges efter 2035 tænkes sammen med, hvordan vi ønsker at håndtere mobiliteten af mennesker og varer– både på tværs af landet og lokalt, udtaler Henrik Garver.

Udover mobilitetsplanen, så savner FRI også et øget fokus på bæredygtighed i transportinfrastrukturen. Ifølge organisationen halser transportinfrastrukturen efter resten af samfundet på det punkt.

Brancheorganisationen anbefaler derfor, at der indføres en generel CO2- og bæredygtighedsregulering, der skal sikre, at alle infrastrukturprojekter, ikke kun tænkes i kroner og ører, men også besluttes og gennemføres med afsæt i deres klima- og bæredygtighedsaftryk.

Kommunale veje og broer skiller sig ud

Foruden manglen på en samlet mobilitetsplan og bæredygtighed i infrastrukturprojekter, tager rapporten også temperaturen på tilstanden af de danske veje, broer, havne, jernbaner og lufthavne. Og her skiller de kommunale veje og broer sig negativt ud, lyder det fra FRI.

Mens de statslige veje og broer er kommet højt op i tilstand, efter mange års målrettet indsats, er det samme ikke tilfældet på kommunalt niveau, lyder det fra Henrik Garver:

– De statslige broer og veje er milevidt foran de kommunale. I vores rapport scorer de statslige 4,5 ud af 5 og de kommunale kun 3,0. Jeg tror vi alle ved, at det desværre ikke er en uvant situation, at skulle undvige hullerne i de kommunale veje og på cykelstier. Samlet set har de kommunale veje og broer et efterslæb på 5-10 milliarder kroner.

Én af grundene til udfordringerne er blandt andet anlægsloftet og pressede kommunale budgetter mener FRI. De anbefaler derfor, at anlægsloftet hæves målrettet til vedligehold af veje, så efterslæbet kan indhentes.

Men det skal være et løft, der er betinget af, at kommunerne reelt leverer en styrket indsats på vedligehold. For de kommuner, hvor det utilstrækkelige vedligehold handler om finansiering og ikke råderum under anlægsloftet, skal der tilbydes mere gunstige lånerammer, lyder det fra FRI.

Jernbanerne kræver massive investeringer

Jernbanerne får, ligesom de kommunale veje og broer, også en tilstandskarakter på 3,0. Det er et tal, der både glæder og ærgrer eksperterne i FRI.

For mens der er sket meget på området, og der har været investeret i jernbaner, så viser rapporten, at der fortsat udestår et investeringsløft på 10-20 milliarder kroner på grund af de fortsatte udfordringer, som jernbanerne oplever.

Det kommer til at kræve tålmodighed, for det er en tidskrævende proces at få opgraderet infrastrukturen, påpeger FRI.

– Hvis der er den politiske villighed, og tålmodighed, er det min forventning, at vi i 2028 vil kunne se, at både jernbaner og kommunale veje er løftet til et tilfredsstillende og fremtidssikret niveau, der i vores State of the Nation-termer er karakteren 4 eller over, slutter Henrik Garver.