Lundgaard & Tranberg Arkitekter står blandt andet Axel Towers, der i 2018 vandt publikumsprisen ved Københavns Kommunes årlige bygningspræmiering.
Lundgaard & Tranberg Arkitekter står blandt andet Axel Towers, der i 2018 vandt publikumsprisen ved Københavns Kommunes årlige bygningspræmiering.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) har udpeget medlemmerne af en ekspertgruppe, som skal give input til en ny national arkitekturpolitik som opfølgning på aftalen om “Fonden for blandede byer”. Forkvinde for ekspertgruppen bliver arkitekt Lene Tranberg, skriver Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

Det første skridt mod en ny arkitekturpolitik er, at den netop nedsatte ekspertgruppe skal udarbejde en hvidbog.

Hvidbogen skal blandt andet indeholde en grundig udredning af de udfordringer i arkitekt-, bygge- og ejendomsbrancherne, som kan udgøre forhindringer for gennemtænkte løsninger i byggeri og byudvikling af høj arkitektonisk kvalitet. Fokus vil være på alment boligbyggeri til fremtiden, bæredygtig arkitektur i et helhedsperspektiv og aktive bymidter og revitaliserede landsbyer, fremgår det af pressemeddelelsen.

Når arbejdet med hvidbogen er færdigt, vil ministeren med afsæt i ekspertgruppens hvidbog udforme arkitekturpolitikken.

– Der skabes meget imponerende arkitektur i Danmark. Men jeg mener ikke, at vi som samfund er gode nok til at udnytte det potentiale, arkitekturen rummer til at forbedre vores liv og byer. Derfor glæder det mig, at Lene Tranberg, partner og grundlægger af én af Danmarks mest anerkendte tegnestuer Lundgaard & Tranberg Arkitekter, samt partner Pil Høyer Thielst har sagt ja til at stå i spidsen for arbejdet med en ny arkitekturpolitik for vores land – sammen med de højtkvalificerede medlemmer af ekspertgruppen, udtaler ulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

Lundgaard & Tranberg Arkitekter står blandt andet bag nye ikonbyggerier som Axel Towers ved Axeltorv lige overfor Tivoli i København, Fyrtårnet ved Amerikakaj i Københavns Frihavn samt Tietgenkollegiet i Ørestad Nord.

– Det er med stor ansvarsfølelse, at vi engagerer os i ekspertgruppen for en ny national arkitekturpolitik. God arkitektur rummer en vigtig sammenhængskraft mellem natur og mennesker – og er den fysiske virkelighed, som berører og påvirker os alle. Vi glæder os derfor over initiativet til at udvikle en ny national arkitekturpolitik og ser det som et vigtigt bidrag til at tydeliggøre, hvad arkitektonisk kvalitet i bredeste forstand kan – og hvad den betyder for os mennesker i vores samfund, udtaler arkitekt Lene Tranberg.

Der er afsat 19,5 millioner kroner i 2022-2024 til den nye nationale arkitekturpolitik, oplyser Kulturministeriet.

Ekspertgruppens medlemmer skal afspejle en innovativ og bæredygtig tilgang til arkitektur og den fysiske planlægning, som samtidig bygger videre på de solide danske arkitekturtraditioner, hvor det levede liv og fællesskabet er i centrum. Med det for øje har kulturministeren udpeget følgende medlemmer:

Forkvinde:

– Lene Tranberg, forkvinde (arkitekt, partner, medstifter, Lundgaard & Tranberg Arkitekter)

– Pil Høyer Thielst, forkvindesuppleant (arkitekt, partner, Lundgaard & Tranberg Arkitekter)

Øvrige medlemmer:

– Ellen Braae (professor i landskabsarkitektur på Københavns Universitet)
– Kent Martinussen (arkitekt og direktør i Dansk Arkitektur Center)
– Marie Stender (antropolog og forsker, Aalborg Universitet)
– Ellen Højgaard Jensen (geograf og direktør i Dansk Byplanlaboratorium)
– Lene Dammand Lund (arkitekt og rektor på Det Kongelige Akademi)
– Lars Autrup (arkitekt og direktør i Akademisk Arkitektforening)
– Helle Søholt (arkitekt og direktør, Gehl Architects)
– Anna Mette Exner (arkitekt og indehaver af Anna Mette Exner Arkitektur)
– Søren Lund (afdelingschef i Kulturministeriet)