Herlev Asfaltfabrik skal udvikle natur og biodiversitet i byområder. Foto: Madeleine Kate McGowan
Herlev Asfaltfabrik skal udvikle natur og biodiversitet i byområder. Foto: Madeleine Kate McGowan

Blox og Dansk Industri spiller en central rolle i et projekt, der skal medvirke til at finde løsninger på, hvordan 100 europæiske storbyer kan blive klimaneutrale i 2030. Det skal de sammen med et konsortium, der står bag projektet DESIRE (Designing the Irresistible Circular Society). Som vindere af en EU-konkurrence og bliver det et af fem europæiske New European Bauhaus fyrtårnsprojekter, der skal skabe viden og nye løsninger, som de europæiske storbyer kan trække på, skriver Dansk Industri i en pressemeddelelse.

– Bæredygtighed skal tænkes ind i hele vores samfund, og det gælder også vores byudvikling og arkitektur. Derfor tog regeringen i efteråret initiativ til en ny national arkitekturpolitik, som blandt andet skal fokusere på at skabe bæredygtige byer. Det er afgørende, at der findes attraktive grønne valg, når vi for eksempel bygger ny, udtaler kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S)

Det er planen, at otte byrum skal udvikles inden for forskellige temaer. I Danmark skal Herlev Asfaltfabrik udvikle oprindelig natur og biodiversitet i byområder. Lignende projekter er på vej i Torino (Italien) og i Ljubljana (Slovenien).

Borgerne skal inddrages, når tre sociale boligbyggerier skal energirenoveres i Tåstrup, Riga (Letland) og Amsterdam (Holland). Yderligere er der projekter, som handler om at genanvende materialer og affald på nye måder i Kalundborg og Milano (Italien).

Danske virksomheder  ved allerede en del om, hvordan vi sammen med offentlige kunder, private bygherrer og andre aktører skaber klimavenlige, attraktive og modstandsdygtige byer. Det skal vi arbejde videre med, og vi skal sørge for, at andre får glæde af resultaterne, siger Thomas Bustrup, viceadministrerende direktør i DI.

Projektet skal se på arkitektur, design, forskning, kunst og nye bæredygtige løsninger. Der kommer altså et  bud på, hvordan man kan understøtte den grønne dagsorden med ideer skabt i krydsfeltet mellem ny viden og kreative kræfter.

– Det nye i vores DESIRE-projekt er, at vi insisterer på, at løsninger inden for den grønne omstilling i EU fremover skal være “irresistible”, det vil sige være så tilpas attraktive, at alle parter i den urbane transformation kan se sig selv i de fælles løsninger. Arkitektur og design kombineres med æstetik og borgerinddragelse, nye finansieringsmetoder, nye rammer og regler, udtaler Torben Klitgaard, der er administrerende direktør i Bloxhub.

Om DESIRE-projektet

DESIRE-projektet (Designing the Irresistable Circular Society) er blevet til med mange parter involveret. Styregruppen består af Dansk Industri, Bloxhub, Dansk Design Center, Dansk Arkitektur Center, Creative Denmark, Realdania, Molio, Chart Art Fair, Det Kongelige Danske Akademi, Arkitektforeningen samt Danske Ark. Derudover består partnerkredsen af repræsentanter fra eksisterende byggeprojekter i Tåstrup, Herlev, Kalundborg, Riga, Amsterdam, Milano, Torino og Ljubljana.

Det danskledede fyrtårnsprojekt har fået knap 37 millioner kroner i støtte, og projektet går i gang den 1. september 2022.

Læs mere her: www.irresistiblecircularsociety.dk