Dansk vindueskæmpe vil nedbringe udledning betydeligt inden 2030

Danske Dovista vil nedbringe udledning betydeligt inden 2030. Virksomhedens mål er godkendt af "The Science Based Target Initiative".

Dovista vil nedbringe sin CO2-udledning fra egen drift med 42 procent og 25 procent for udledninger fra værdikæden inden 2030. Det oplyser vindues- og dørproducenten med hovedkontor i Horsens i en pressemeddelelse.

– Bygninger står for 40 procent af det samlede energiforbrug og 36 procent af CO2-udledningerne i Europa. Som Europas største i vores branche både skal og vil vi gøre mere, udtaler Allan Lindhard Jørgensen, administrerende direktør i Dovista.

Målt på omsætning er Dovista Europas største producent af facadevinduer og -døre. Virksomheden har netop fået godkendt sine 2030-mål for CO2-reduktion af “The Science Based Target Initiative” på linje med blandt andet Danfoss, Grundfos og Velux.

– I takt med at konsekvenserne af verdens CO2-udledning og klimaforandringerne bliver stadigt tydeligere, er det afgørende, at vi som førende i den europæiske vinduesindustri er med til at vise retning og nedbringe vores aftryk, udtaler Allan Lindhard Jørgensen.

Har nedbragt med 60 procent

Dovistas rejse mod CO2-neutralitet er godt i gang, og virksomheden har opnået betydelige fremskridt allerede. Siden 2021 er den interne CO2-udledning reduceret med over 60 procent per produceret enhed.

Frank Radich, teknisk direktør i Dovista, understreger, at det er en uhyre kompleks og stor opgave at nedbringe byggeriets CO2-udledninger på tværs af Europa.

– Det faktum, at SBTi validerer vores mål for 2030, betyder, at vi nu har klarhed omkring omfanget og opgørelsen af den CO2-reduktion, vi står overfor, siger Frank Radich.

Dovistas fortsatte bestræbelser på at reducere emissioner på tværs af aktiviteter og lokationer vil følge et “Decarbonisation Roadmap”, hvor 2021 anvendes som baseline for de validerede mål.

– Det er klart, at langt størstedelen af CO2-reduktionen skal findes i værdikæden og især i samarbejdet med vores leverandører og partnere. Og vi er allerede i fuld gang med at identificere og implementere initiativer, som reducerer CO2-emissionen fra vores produkter. Det er godt for vores kunder, partnere og miljøet, siger Frank Radich.

Dovistas mål for 2030

• Dovista forpligter sig til at reducere de absolutte Scope 1 og 2 drivhusgasemissioner med 42 procent inden 2030 i forhold til et basisår i 2021.

• Dovista forpligter sig til at reducere de absolutte Scope 3 drivhusgasemissioner fra købte varer og tjenesteydelser, upstream transport og distribution samt downstream transport og distribution med 25 procent inden 2030 i forhold til et basisår i 2021.

Kilde: Dovista.