Det Kriminalpræventive Råd opfordrer til at skabe trygge byrum

Kriminaliteten er faldende, men danskerne er alligevel blevet mere utrygge, når de går udenfor i mørke. Det Kriminalpræventive Råd opfordrer landets kommuner til at øge trygheden i det offentlige rum.

Siden 2015 er danskerne blevet mere utrygge ved at færdes i deres kvarter efter mørkets frembrud. Andelen af utrygge er næsten fordoblet – fra 11 procent 2015 til 20 procent i 2021, viser den seneste tryghedsmåling fra TrygFonden. Også Rigspolitiets årlige tryghedsmåling viser, at der flere steder i landet er udfordringer med utryghed. Samtidig har der været stor offentlig debat om særligt kvinders utryghed i nattelivet.

Det Kriminalpræventive Råds formand Erik Christensen opfordrer i en pressemeddelelse landets kommuner til at arbejde målrettet på at øge trygheden.

Vi har forskellige ønsker og krav til, hvad byens rum skal bruges til. Derfor skal byrummet indrettes, så der er plads til alle. Illustration: Optic Circus for Det Kriminalpræventive Råd.
Vi har forskellige ønsker og krav til, hvad byens rum skal bruges til. Derfor skal byrummet indrettes, så der er plads til alle. Illustration: Optic Circus for Det Kriminalpræventive Råd.

– Utryghed forringer den enkelte borgers livskvalitet, så der er god grund til at sætte ind. Alle skal kunne gå trygt i vores byer og byrum. Derfor er det afgørende at sætte tryghed på dagsordenen rundt om i kommunerne. Vi ved, at selv enkle ændringer i indretningen af byrummet kan mindske kriminaliteten og øge trygheden, siger Erik Christensen.

Ny publikation om trygge byrum

Det Kriminalpræventive Råd udkommer netop udgivet publikation med fokus på trygge byrum. Den skal give lokalpolitikere, byplanlæggere og andre fagpersoner inspiration og faglige input til, hvordan arbejdet med tryghed og forebyggelse af kriminalitet konkret kan føres ud i livet.

Generelt opleves byrum mere trygge, når der er boliger og aktiviteter i bygningens stueetage. Det kan være et bibliotek, en café, en ungdomsklub eller et fitnesscenter. Illustration: Optic Circus for Det Kriminalpræventive Råd.
Generelt opleves byrum mere trygge, når der er boliger og aktiviteter i bygningens stueetage. Det kan være et bibliotek, en café, en ungdomsklub eller et fitnesscenter. Illustration: Optic Circus for Det Kriminalpræventive Råd.

– I den nye publikation er der cases med små og store byrum forskellige steder i landet, fra forskønnelse af en skummel passage til en helt ny bydel ved en eksisterende station, siger Erik Christensen.

Han opfordrer arkitekter, byplanlæggere, og kommunalpolitikere til at læse anbefalingerne og de mange cases i publikationen. Der sættes spot på tryghed ved stationer og idrætsfaciliteter i boligområder samt på tryghed for byens udsatte.

Tryghed kræver, at man samarbejder på tværs. Det Kriminalpræventive Råd anbefaler, at man sætter tryghed og kriminalitetsforebyggelse på dagsordenen, når man planlægger byrum. Illustration: Optic Circus for Det Kriminalpræventive Råd.
Tryghed kræver, at man samarbejder på tværs. Det Kriminalpræventive Råd anbefaler, at man sætter tryghed og kriminalitetsforebyggelse på dagsordenen, når man planlægger byrum. Illustration: Optic Circus for Det Kriminalpræventive Råd.

Opfordringer fra Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råd opfordrer til, at kommunerne tager afsæt i de 8 kriminalpræventive principper, der kan øge trygheden og mindske kriminaliteten:

 1. Øjne på gaden
 2. Overblik og synlighed
 3. Sikker transport og bevægelse
 4. Tryghedsskabende belysning
 5. Psykologisk ejerskab og ansvarlighed
 6. Opholds- og udfoldelsesmuligheder
 7. Renholdelse og vedligeholdelse
 8. Fysisk beskyttelse og brug af sikkerhedsudstyr

Læs mere her.

Hvad er tryghed?

 • Der findes ikke en officiel definition af tryghed, men den gængse anvendelse af begrebet dækker over “det at være eller føle sig sikker og uden for fare” og “det at være rolig og afslappet i tillid til at andre beskytter én”.
 • Tryghed rummer både et fravær af fare og et aspekt af tillid til andres hjælp. Dermed kan utryghed defineres som oplevelsen af at føle sig usikker, urolig eller ængstelig; eller at være i fare. Utryghed kan blandt andet være rettet mod bekymringen for at blive udsat for kriminalitet.

Trygge Byrum

 • Publikationen Trygge Byrum henvender sig bredt til politikere, byplanlæggere, arkitekter og rådgivere, der gennem deres arbejde kan øge trygheden lokalt blandt andet med god byplanlægning.
 • Publikationen indeholder cases fra flere steder i landet, hvor man har forsøgt at øge trygheden via byplanlægning; Høje Taastrup, Hørsholm, Odense, Svendborg og Aarhus.
 • Trygge Byrum er blevet til i tæt samarbejde med Arkitektforeningen, Build – Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet, BL – Danmarks Almene Boliger, Dansk Byplanlaboratorium og Rigspolitiet.
 • Publikationen er udarbejdet for Det Kriminalpræventive Råd af Juul Frost Arkitekter, og de to tilhørende film er produceret af Optic Circus.