Poul Erik Bech, der etablerede ejendomsmæglerkæden EDC Poul Erik Bech i 1978. Foto: PR.
Poul Erik Bech, der etablerede ejendomsmæglerkæden EDC Poul Erik Bech i 1978. Foto: PR.

Omsætningen i EDC Poul Erik Bech koncernen var i 2023 på 557 millioner kroner mod knap 527 millioner kroner i 2022. Resultatet blev 115 millioner kroner før skat og efter skat 93 millioner kroner, hvilket overstiger forventningerne.

– Vi fortsætter med at vinde markedsandele på både bolig- og erhvervsområdet. Vi betegner i ledelsen resultatet i 2023 som flot og tilfredsstillende markedet taget i betragtning. Vi er især resultatmæssigt gået frem på boligdelen, som står for 63 procent af vores omsætning svarende til 350 millioner kroner. Vi har på boligområdet leveret et rigtig godt år efter et udfordrende 2022 og starten på 2024 har også været tilfredsstillende, udtaler Poul Erik Bech.

– Vores erhvervsdel står for 37 procent af omsætningen, som svarer til 207 millioner kroner, hvilket er et fald på 15 procent. Trods en mindre omsætningsnedgang glæder vi os over, at vi fortsætter med at vinde markedsandele, så vi står relativt stærkere i forhold til vores konkurrenter.

– Vi betegner året som tilfredsstillende i forhold til de aktuelle markedskonjunkturer. Det danske transaktionsmarked i hele erhvervsmarkedet faldt i 2023 med mere end 40 procent, så i det lys er vi ganske tilfredse med udviklingen på erhvervsområdet.

Stor stabilitet på medarbejder- og kundesiden

I marts 2023 overtog EDC Projekt Poul Erik Bech blandt andet Stad Projekt. EDC Poul Erik Bech er Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed med 19 erhvervscentre, 80 boligbutikker og en række stærke projektafdelinger. Størstedelen af virksomheden er ejet af den almennyttige fond EDC Poul Erik Bech Fonden.

– Vi står stærkt i fremtiden. Vores ejerstruktur, med fonden som den primære ejer af firmaet, betyder, at vi er i stand til at træffe langsigtede beslutninger og ikke som udgangspunkt behøver at tænke i kortsigtet indtjening. Vi har derfor også et overordnet ønske om at sætte vores medarbejdere over indtjeningen. Det udmønter sig konkret i, at vi har undladt at afskedige medarbejdere, når konjunkturerne har været dårlige, og derfor er vi også klædt rigtig godt på, når konjunkturerne vender, siger Poul Erik Bech.

– Vores ejerstruktur betyder også, at det er attraktivt at blive optaget som partner. Ud af vores mere end 600 medarbejdere er hele 135 medarbejdere partnere i virksomheden. Vi forventer fortsat vækst i antallet af partnere i de kommende år, hvilket ikke mindst skyldes vores ambitiøse vækststrategi, hvor vi ønsker både at vækste organisk og ved opkøb af andre ejendomsmæglervirksomheder. Vi fortsætter med at vinde markedsandele og har gode, langvarige kunderelationer, som vi glæder os til at videreudvikle. Vi står derfor stærkt i forhold til den fortsatte konkurrence i mæglerbranchen.

Forventninger til 2024

Poul Erik Bech understreger, at der i 2024 fortsat vil være fokus på vækst og på at vinde markedsandele.

– Boligmarkedet er her i 2024 oppe i gear igen, men som markedet ser ud nu, er vores nuværende forventning, at boligmarkedet forbliver på et fornuftigt niveau, men med et ejerlejlighedssalg under 2023.

– Transaktionsniveauet på erhvervsmarkedet er stadig rimeligt lavt på snart andet år. Trods udfordringer er vi kommet fornuftigt og samlet styrket igennem perioden. Der er stadig mange penge i markedet, men vi forventer først sent på året eller i 2025 en decideret optøning af markedet. Men vi oplever, at der er kommet væsentlig mere gang i salget af de mere almindelige erhvervsejendomme og på årets første fire måneder har vi øget vores styksalg med 39 procent og antallet af udlejninger med 11 procent. Vores markedsandel er i meget positiv udvikling, og mere end hver fjerde udbudte erhvervsejendom på det danske marked sker via EDC Erhverv, så vi er meget fortrøstningsfulde i forhold til fremtiden.