Stadig flere kvinder finder vej til ejendomsbranchen. Foto: EjendomDanmark.
Stadig flere kvinder finder vej til ejendomsbranchen. Foto: EjendomDanmark.

En helt ny analyse fra EjendomDanmark viser, at stadig flere kvinder finder vej til ejendomsbranchen – også på de ledende poster.

Andelen af kvinder i ejendomsbranchen er ifølge en pressemeddelelse fra brancheorganisationen steget siden 2011. Nu udgør kvinder 38 procent af de beskæftigede i branchen, oplyser EjendomDanmark.

– Det er en god nyhed, at flere kvinder vælger ejendomsbranchen til. Det er vigtigt, at vi hele tiden bevæger os i retning mod en mere ligestillet branche, hvor der er plads til alle. For at branchen kan opnå sit fulde potentiale, er vi nødt til at være flere om det. Der er dog mulighed for at tiltrække flere, og netop derfor er det helt centralt, at vi anerkender og støtter ligestillingen for kvinder og mænd, udtaler administrerende direktør i EjendomDanmark, Peter Stenholm.

Læs også: Kvinderne sparker døren ind til traditionelle mandefag

Ifølge Peter Stenholm giver udviklingen blod på tanden i ønsket om forsat at sikre en bred diversitet i branchen, og derfor nedsætter EjendomDanmark nu et diversitetsråd. Rådet skal komme med anbefalinger til, hvordan branchen fortsætter udviklingen.

– Jeg anerkender, at der er plads til mere bredde, og vores ønske er, at den gode udvikling fortsætter. For at bakke op om det, nedsætter EjendomDanmark nu et diversitetsråd, som skal være med til at sikre og fremme diversiteten i endnu højere grad – og som måske endda speeder processen lidt op, siger Peter Stenholm.

Helt lige kønsfordeling blandt de unge

Ifølge undersøgelsen står det klart, at den yngre generation af medarbejdere i ejendomsbranchen ikke oplever lige så skævt et billede af kønsdiversiteten, når det kommer til deres egen aldersgruppe.

For de helt unge under 30 år er der nemlig en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder.

– Når de unge har fanget den, så er der håb for os alle. Hvis den tendens, vi ser hos den aldersgruppe fortsætter, er diversitetsudviklingen på vej i den rigtige retning. Hvis ungdommen er fremtiden, så er den jo lys set i lyset af dette, siger Peter Stenholm.

Kvinder i branchens ledende poster

Når det kommer til kvinder i direktør- og bestyrelsesroller, er der også fremgang at spore i udviklingen, når det kommer til antallet af kvindelige repræsentanter på poster som disse.

I 2021 var 26 procent af branchens bestyrelsesmedlemmer kvinder, mens 18 procent af direktørerne var kvinder.

Læs også: Teknikentreprenør vil have mere diversitet blandt medarbejderne

– Jo flere dygtige folk vi har ombord i branchen, desto bedre er og bliver den. Vi vinder alle på mere talent. Derfor er det helt essentielt, at branchen er bredt og blandet repræsenteret. Det gælder også i alle branchens arbejdslag. På den måde spiller vi hele tiden hinanden bedre, siger Peter Stenholm.

Tallene viser også, at der er 5-6 procentpoint flere kvindelige bestyrelsesmedlemmer i ejendomsbranchen sammenlignet med andelen af kvinder i bestyrelser på resten af arbejdsmarkedet.