Ejendomme giver KFI rekordhøjt driftsresultat

KFI Erhvervsdrivende Fond (KFI) fik i 2022 et resultat på 423 millioner kroner efter skat, mens omsætningen lød på 497 millioner kroner.

KFI har offentliggjort årsrapporten for 2022. Bestyrelsen i fonden har hævet uddelingsrammen til 350 millioner kroner, hvilket er den hidtil højeste. Pengene skal blandt andet bruges til at sætte yderligere fart på den bæredygtige omstilling i den selvstændige købmandssektor, skriver KFI i en pressemeddelelse.

Resultatet af primær drift før værdireguleringer af KFI ́s ejendomme er det bedste i fondens i historie, og det samlede resultatet på 433 millioner kroner før skat er det næstbedste i fondens historie.

Ifølge fonden er baggrunden for resultatet “en fortsat effektiv ejendomsdrift, en succesfuld udvikling af ejendomsporteføljen, positive værdireguleringer af ejendommene og en forbedret drift hos Dagrofa-koncernen”.

LÆS OGSÅ: KFI KØBER BUTIKSEJENDOM FOR TOCIFRET MILLIONBELØB

– Resultatet anses som særdeles positivt set i lyset af et marked med voldsomme prisstigninger, stigende renter, faldende kapitalmarkeder og generelt mindre attraktive markedsbetingelser for købmændene, udtaler administrerende direktør Terje List fra KFI i meddelelsen.

Stigende lejeindtægter fra ejendommme

Resultat af den primære drift før dagsværdiregulering af investeringsejendomme landede i 2022 på 254 millioner kroner mod 244 millioner kroner året før. Efter dagsværdiregulering af investeringsejendomme landede resultatet af den primære drift på 374 millioner kroner mod 469 millioner kroner året før.

Lejeindtægterne fra ejendommene steg i 2022 til 401 millioner kroner mod 390 millioner kroner året før. Det skyldes primært  regulering af leje, anskaffelse af nye ejendomme, effekt af afsluttede ejendomsprojekter og reducering af tomgang.

Ved udgangen af 2022 udgjorde antallet af ejendomme 138. I 2022 blev der investeret 246 millioner kroner i ejendommene og herunder købt tre nye ejendomme. Syv ejendomme og en ejerlejlighed til en samlet bogført værdi på 116 millioner kroner blev frasolgt. Salgene er udtryk for et bevidst valg om at afhænde ejendomme, der ikke længere anses som strategisk vigtige for fondens fremtidige udvikling, fremgår det af årsrapporten.

Dagsværdireguleringerne af investeringsejendomme udviste i 2022 en positiv regulering på 120 millioner kroner mod 225 millioner kroner året før. Heraf var 96 millioner kroner i dags- værdiregulering og 24 millioner kroner i avance fra salg af investeringsejendomme, fremgår det af årsrapporten.

“Værdireguleringen er primært et resultat af stigende driftsresultater i ejendommene, da afkastniveauer i al væsentlighed er uændret i forhold til tidligere år”, skriver KFI.

“Det skal bemærkes, at den betydelige, positive resultatpåvirkning fra dagsværdireguleringen i 2021 i høj grad skyldtes en markant fremgang i udviklingsprojekter på ejendomme dette år”, lyder det videre i årsrapporten.

Højeste antal uddelinger i fondes historie

De seneste fem år har KFI uddelt 772 millioner kroner til de selvstændige købmænd. I 2022 foretog KFI 1.255 enkeltuddelinger til en samlet værdi af 228 millioner kroner. Det er det højeste antal uddelinger og uddelingsbeløb i fondens historie.

På grund af blandt andet krigen i Ukraine steg energipriserne eksplosivt i 2022, og mange købmænd kom i alvorlig klemme som følge af de markant stigende udgifter til kølediske og belysning.

Ifølge KFI var 2022 var da også kendetegnet ved store uddelinger i forbindelse med tiltag, der reducerer butikkernes energiforbrug og støtte til købmænd, der var truet på eksistensen på grund af de høje energipriser. Desuden blev der delt penge ud til købmænd, der ansatte elever, den såkaldte Elevpræmie.

Øget fokus på bæredygtighed

I 2022 igangsatte KFI et målrettet og struktureret arbejde med at sikre øget bæredygtighed i fondens forretning og uddelinger.

LÆS OGSÅ: UBEMANDEDE BUTIKKER KAN REDDE LANDSBYERNE

Derfor offentliggør KFI i år for første gang en bæredygtighedsrapport som en del af årsrapporten. Heraf fremgår det blandt andet, at knap halvdelen af årets uddelinger gik til bæredygtige formål. Det gælder eksempelvis solceller, varmegenvinding, uddannelse og til købmandens mulighed for at sikre øget lokal forankring i sit markedsområde.

Ny i bestyrelsen

Efter 12 år i bestyrelsen fratrådte Lisbeth Dalgaard efter regnskabsaflæggelsen.

De Samvirkende Købmænd, DSK, har i stedet udpeget organisationens tidligere direktør, John Wagner, som repræsentant i bestyrelsen for KFI.

Forventningerne til 2023

De markedsmæssige forhold for 2023 er ifølge KFI behæftet med en stor grad af usikkerhed, men betragtes af fonden overordnet set fortsat som negative.

– Vi forventer et fortsat højere renteniveau, som vil påvirke ejendomsmarkedet negativt, ligesom vores lejere fortsat vil være påvirket af inflationen og i særdeleshed købmændene af heraf afledt lavere købelyst hos forbrugerne. KFI har en robust ejendomsportefølje med lange lejekontrakter og solide lejere, så trods markedsbetingelserne forventer vi også et tilfredsstillende resultat for 2023, udtaler Terje List.

Forventningen til 2023 er et resultat af primær drift før dagsværdiregulering af investeringsejendomme i niveauet 200-230 millioner kroner. Det skyldes primært en forventet stigning i omkostninger til vedligehold af ejendomme i 2023 i overensstemmelse med strategien, herunder bæredygtighedstiltag. Desuden forventer fonden prisstigninger som følge af den høje inflation.

Nøgletal – KFI

Millioner kroner 2022 2021 Ændring i procent
Samlet omsætning 497 477 4
Resultat før skat 433 594* -27
Årets resultat 426 490 -13
Egenkapital 4.030 3.768 7
Antal ejendomme 138 147 -6
Værdi af ejendomme 5.710 5.484 4
Lejeindtægter på ejendomme 401 390 3
Soliditetsgrad 55,2 53

*Resultat før skat var i 2021 ekstraordinært positivt påvirket af salg af -og øget værdiansættelse af udvalgte udviklingsejendomme/-projekter.

Uddelinger

År 2022 2021 2020 2019 2018
Millioner kroner 228 196 166 118 64

 

De seneste fem år har KFI uddelt 772 millioner kroner til de selvstændige købmænd. I 2022 foretog KFI 1.255 enkeltuddelinger til en samlet værdi af 228 millioner kroner. Det er det højeste antal uddelinger og uddelingsbeløb i KFI’ s historie.

Kilde: KFI Erhvervsdrivende Fond.