Energinet skal bygge syv nye biogasanlæg

For i alt 773 millioner kroner skal energinet bygge nye biogasanlæg i Haverslev, Herning, Vissenbjerg, Køge, Nørskov, Frøslev og Selskær.

Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) har godkendt en ansøgning fra Energinet om at bygge seks nye tilbageførelsesanlæg samt en måler- og regulatorstation med kompressor. Det skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

– For hver kubikmeter fossil gas, vi fortrænger ved at erstatte den med biogas, bevæger vi os tættere på at indfri vores klimamål. Samtidig gør vi os fri af afhængigheden af Putins sorte naturgas og gavner samfundsøkonomien. Dermed slår vi tre fluer med ét smæk, siger klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard.

Investeringen forventes at løbe op i tilsammen 773 millioner kroner. Anlæggene skal gøre det muligt at booste den danske biogasproduktion og dermed hurtigere gøre Danmark uafhængig af fossil naturgas og importeret gas.

Den danske biogasproduktion har været stærkt stigende de seneste år og udgjorde med udgangen af 2022 34 procent af det samlede danske gasforbrug.

– Men samtidig med øget produktion, har energikrise, høje gaspriser, krigen i Ukraine og frygt for forsyningsproblemer ført til, at gasforbruget det seneste år er faldet markant. Det betyder, at der især i sommermånederne kan opstå situationer, hvor noget af den biogas, der bliver lavet rundt om i landet, vil overstige det lokale forbrug. En del af produktionen af den grønne gas risikerer dermed at skulle neddrosles, eller at overskudsgas må brændes af, fordi den hverken kan bruges lokalt eller komme væk fra det lokale gassystem, udtaler Peter Hodal, direktør for Gastransmission i Energinet.

Gassystemet blev oprindeligt bygget til at transportere naturgas fra Nordsøen ud til forbrugerne. Nordsøgassen kommer ind i Vestjylland og transporteres rundt i landet i store transmissionsrør. Her er gassen under stort tryk, dels for at komprimere gassen, dels for at ”skubbe” den rundt i systemet. Efterhånden som gassen kommer ud i de lokale distributionssystemer, transporteres den i mindre rør og under mindre tryk.

Men den grønne omstilling vender hele gassystemet på hovedet. Nu bliver gassen produceret rundt om i landet og sendt ind i de lokale gasrør, hvor trykket er lavt. For at det kan komme ud på gassens ”motorveje” og videre rundt i landet, skal gassen komprimeres og trykket hæves – ellers kan gassen rent fysisk ikke sendes ind i gastransmissionssystemet. Den udvikling kræver helt nye anlæg.

Energinet skal bygge syv nye biogasanlæg i henholdsvis i Haverslev, Herning, Vissenbjerg, Køge, Nørskov, Frøslev og Selskær. Illustration: Energinet.
Energinet skal bygge syv nye biogasanlæg i henholdsvis i Haverslev, Herning, Vissenbjerg, Køge, Nørskov, Frøslev og Selskær. Illustration: Energinet.

Med Folketingets ”Aftale om et mere grønt og sikkert Danmark” fra juni 2022 og dermed en accelereret grøn omstilling er der behov for at fremrykke opførelsen af de nye anlæg og bygge flere end oprindeligt tænkt.

Energinet arbejder desuden sammen med Evida, statens selskab for det danske gasdistributionssystem, på midlertidige løsninger, som på kort bane og inden de nye anlæg står klar, kan forhindre disse lokale overskud af biogas (biogaslommer) og eventuelt afbrænding af gas.

I Karup vil Evida ombygge to bestilte kompressorer, mens Energinet leverer resten af tilslutning til transmissionsnettet for derved at lave en midlertidig løsning til at håndtere biogaslommer i lokalområdet, før det endelige anlæg ved Herning er klar. Energinet undersøger desuden muligheden for at nogle anlæg kan etableres hurtigere og fremskynde, at lokalproduceret biogas kan flyde ind i transmissionssystemet og ud i landet. Desuden afsøges muligheder for lokale markedsløsninger, som kan afhjælpe problemet.

Lugt skal sies fra

Ud over at lokalproduceret biogas skal hæves betydeligt i tryk, for at det kan sendes ud på gastransmissionsnettet, er det også nødvendigt at fjerne det lugtstof, som vi i Danmark tilsætter gassen, inden den ryger ud til forbrugerne. Naturgas er lugtfri, men lugtstoffet gør, at vi som forbrugere kan opdage evt. gasudslip. Lugtstoffer – eller odorant, som det kaldes – tilsættes, når gassen sendes fra transmissionsnettet ud på de lokale distributionsnet. Når gassen skal sendes den anden vej, skal lugtstoffet ”sies fra”, da odorant kan skabe problemer i gastransmissionssystemet.

Det danske gastransmissionsnet er direkte forbundet med gassystemerne i både Polen og Tyskland, som heller ikke ønsker odorant i deres transmissonssystemer, da det kan påvirke ventiler, måleapparater og gaslagre. Så også af eksportårsager er det nødvendigt at fjerne odoranten, når gas fra de lokale gasdistributionssystemer sendes op på gastransmissionssystemet.

– Der findes desværre ingen snuptagsløsninger eller simple kompressoranlæg og lignende, som kan løse det. Men vi arbejder, så hurtigt vi kan, på både at bygge nye anlæg og undersøge, om der kan laves tekniske smutveje, så lokal biogasproduktion kan blive sendt rundt i landet og ikke risikerer at havne i lukkede, lokale gaslommer, siger Peter Hodal.

Folketingets ambition er, at al gasforbrug i Danmark skal være grønt i 2030, og at ingen boliger skal opvarmes med gas efter 2035.

Fakta om de syv nye biogasanlæg

De nye anlæg vil blive bygget i:
Nordjylland
Etablering af ny M/R-station ( Måler- og regulatorstation) ved Haverslev, marts 2024
Ny kompressorstation ved M/R-Haverslev, juni 2026
Midtjylland
Tilbageførelsesanlæg ved M/R-Herning, marts 2025
Fyn
Tilbageførelsesanlæg ved M/R-Vissenbjerg, september 2025
Sjælland
Tilbageførelsesanlæg ved M/R-Køge, december 2025
Sydjylland 1
Tilbageførelsesanlæg ved M/R-Nørskov, marts 2026
Sønderjylland
Tilbageførelsesanlæg ved M/R-Frøslev, september 2026
Sydjylland 2 
Tilbageførelsesanlæg ved M/R-Ll. Selskær, december 2026